Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

I samme båd!

RPG system: Live
Genre: Intrige
Participants: 7 players

By

✏️Michael Schmidt Eisnæs
✏️Maria Lind Heel

Description

"Dette er rektor. Resten af dagens forelæsninger er aflyst, da der er varslet en kraftig snestorm. Alle studerende bedes forlade universitetsområdet hurtigst muligt."

"... hørte du hvad der blev sagt?"

"Næh, men hvis det er vigtigt gentager de det nok..."

Played at

Hyggecon (2003)


Send corrections for this page