Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

daennbsv

Tinget

RPG system: Live
Participants: 25 players, 18 mænd og 7 kvinder

By

✏️Bjarke Pedersen
✏️Pia Wiid Jakobsen

Description

I en fjern fortid, da vikingerne stadig herskede, var der engang en høvding, Gorm, der havde 3 døtre. Han var den største, stærkeste og smukkeste høvding på egnen. Ingen af hans døtre var gift og han havde ingen sønner og dermed ingen arvtagere. Han blev langsomt ældre, og ligeledes gjorde hans døtre. Pludselig en dag får Høvdingen et ildebefindende efter at have indtaget et prægtigt måltid. Det viser sig, at han er dødeligt forgiftet og lider en langsom og pinefuld død. De omkringliggende 4 høvdingedømmer samles nu for at fordele den afdøde høvdings landområde på fredeligst mulig vis.

Dette mener de selv, de er fuldt ud berettigede til, da Gorm på sit dødsleje, i febervildelse, nåede at blive omvendt til kristendommen. De 3 døtre han efterlod er alle meget uenige i at de (eller deres kommende ægtemænd) ikke skal arve farens jord, da det ikke var med deres samtykke, at faren, som ikke var ved sine fulde 5, blev omvendt.

Played at

Hyggecon (2003)


Send corrections for this page