Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gethsemane

Genre: Efterforskning, Intrige

By

✏️Torben Ussing

Description

Det er ikke til at finde ud af...

Mesteren selv er vist bekymret. Han har i de sidste dage talt meget med Jakob og Maria, langt mere end med nogen af os andre. Men vi er jo dog hans nærmeste, så hvorfor skal de drages mere ind i det end os. Jakob er ganske vist hans bror og Maria hans hustru, men vi andre 11 er dog hans trofaste disciple og har været med ham i lang tid. Vi er inderkredsen, der bør være orienteret om alt. Og så det rige rådsmedlem, Josef - kan vi overhovedet stole på ham ? Hvad har han at gøre her ?

Jeg er også selv bekymret. I takt med at vi vinder tilhængere, vokser også modstanden. Herodes Antipas har netop udsendt en efterlysning på Mesteren, Pilatus leder efter ham, Simon Magus er trængt og har prøvet at vinde nogle af os over til sin side, Jødernes Råd føler Mesteren som en stor trussel - hvis ikke vi skal knuses, skal der ske noget meget snart. Og jeg er blevet kontaktet af flere af vores modstandere med henblik på at forråde Mesteren. Er de andre også det ? Og kan de modstå fristelsen ? Penge, indflydelse, bedre forhold for alle os jøder - de sparer ikke på lokkemaden, når de vil vinde os over. Men kan man stole på dem ? Jeg mener nej, men nogle kunne være lettere at friste.

Og Mesteren selv - det er som om han er ved at tage afsked med landet. Han ser på byen, på vandet, på Qumran som om han vil indprente sig det - som om, han snart ikke skal se det mere. Har han en anelse om, hvad der skal ske ? Eller er han ved at miste modet og flygte fra det hele ?

I aften er vi sammen i anledning af påsken - så håber jeg, han lukker sig lidt mere op og fortæller om planerne for de nærmeste dage...

Played at

Viking-Con 22 (2003)
Vintersol (2009)


Send corrections for this page