Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

daennbsv

Menighedsrådet

RPG system: Systemløst
Genre: Efterforskning, Gyser
Participants: 4 players

By

✏️Jens Højlund Andersen
✏️Anders Rosenlund

Description

Dagsordenen til det hasteindkaldte møde i menighedsrådet var kort. Med sirlige, håndskrevne bogstaver havde sognepræst Vagn Hansen skrevet: “1: Plan til reetablering af den folkelige, kristne menighed i Egebjerg sogn - hvordan fårene bringes tilbage i folden…”

Den tidlige vinter 2003: Folkekirken i Egebjerg, der ellers altid har været en uhyre magtfuld institution, er presset i defensiven. Den veltalende pinsekirkemand Ole Thorbjørn Jansen har trukket mange af Egebjergs beboere med til Pinsekirken i Herning og efterladt den lokale kirke til at sygne hen. Men kirken er det sidste fælles holdepunkt for beboerne i Egebjerg, uden den er byen blot en samling huse. Det lokalpatriotiske menighedsråd må tage affære – men er det for sent at redde byen?

Played at

Orkon (2003)


Send corrections for this page