Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Fantasy Hero (VC12)

RPG system: Fantasy Hero

By

✏️Simon Magid

Description

De 4 vikingehelte fra sidste års eventyr er blevet rastløse og irritable af en hel vinters lediggang. De har derfor besluttet sig til at drage i viking mod de onde galinesiske troldmænd. Men hvordan skaffer man skib og besætning til et så voveligt forehavende?

Played at

Viking-Con 12 (1993)


Send corrections for this page