Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Wild Red West

RPG system: Systemløst

By

✏️Søren Kristian Pedersen

Description

Fremtiden.

65 år efter uafhængighedskrigen, hvor USA (United States of mArs) blev en selvstændig nation. Der er der stadigvæk åbne vidder, som ikke er blevet udforsket; Guldminer, der ikke er blevet fundet, og byer der stadig lider under den konstante trussel fra rødhuderne. Men med forsigtige og revolverbevæbnede skridt overtager USA stadig større territorier fra ødemarkens greb.

I udkanten af civilisationen, på grænsen til kaos, lever nybyggerne; Folk med en fast tro på, at netop de kan skabe en fremtid både for dem selv og for nationen. Denne fremtid er Jernbanen. Jernbanen, der som et spindelvæv af stål, forgrener sig ud fra Mount Olympus. Når den først er færdig, vil den binde hele kontinentet, Tharsis, sammen til eet stort civiliseret samfund.

Jernbanen er den mentale og faktiske forskel mellem civilisationen og nybyggerområderne, rig og fattig.
På Mars er der to slags mennesker: Dem, der lever indenfor loven og dem, der lever udenfor loven. De lovløse er dem, der lever med og af revolveren. Det er dem, der er de sande skurke.

Played at

Krikkit Con VIII+IX+X: Dåjng Kjosk (2002)


Send corrections for this page