Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Ikke flere kommunister

RPG system: Paranoia

By

✏️Lars Ræder Clausen
✏️Bjarne Fich

Description

I disse for Alpha Complex så vigtige tider har din bedste ven, Computeren (pause til bifald), i sin visdom udvalgt dig, kære troubleshooter, til en yderst væsentlig mission. Efter de kommunistiske lande har indrømmet, at deres forræderiske og fejlbehæftede styreform ikke var nær så godt som vores alle sammens elskede Computer (pause til mere bifald), har de udtrykt ønske om at indføre vores lykkelige styreform. For alle i Alpha Complex er jo lykkelige, ikke sandt?
IKKE SANDT, BORGER??? (pause til lovprisning af Computeren).
Dette vil du, kære troubleshooter, hjælpe de tidligere til også at blive ved at udføre denne mission. Den er i øvrigt totalt sikker og ufarlig, for den er planlagt ned i mindste detalje af vores alle sammens frelser, Computeren (pause til vild jubelsang). Der er absolut intet at frygte, kan vi forsikre dig om. Alle, der ytrer sig om andet, vil lide en hurtig død ved skydning.

Played at

Fastaval (1992)


Send corrections for this page