Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Neongud

RPG system: Systemløst
Genre: Sci-Fi

By

✏️Jens Christian Hoff

Description

Neongud er tænkt til at foregå i en verden, der kunne ligge et sted mellem den som William Gibson beskriver i hans "Cyberspace Triology" og den han beskriver i "Virtual Light" og "Idoru".
[..]er af pladshensyn ikke mere end en scenarieskitse, som man kan bruge til mange ting.
[..]Temaet er klassisk: Mennesket har udviklet et samfun så gennemsyret af teknologi at mennesket ikke længere kan overskue det eller kontrollere det.Send corrections for this page