About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Argus Falk og det mystiske hus (NMC.)

RPG system: NonMythos Cthulhu
Participants: 1 GM, 25 players

By

OrganizerAlf Risberg

Description

Heltene fra fiorårets Cthulhu-modul "Mysteriet på Gråtjernssetra" er tilbake igjen. Denne gangen er åstedet et mystisk hus hvor et grotesk drap har funnet sted. Et lik blir funnet, lemlestet til det ugjenkjennelige, og den lokale lensmannen tilkaller spesialgruppen ledet av Argus Falk. Problemet er bare at når gruppen dukker opp er liket forsvunnet, ikke et spor av forbrytelsen er igjen og lensmannen selv har ikke den minste ide om at han har tilkalt noen etterforskere, langt mindre at noen forbrytelse skal ha skjedd....

Played at

ARCON 19: Lord of the Rings (2003)


Send corrections for this page