About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Superhero

Front page for Superhero

Participants: 1-4 players

By

DesignerPeter Hansson

Description

Superhero är ett ”co-op dungeon crawling” spel i superhjältemiljö. Varje spelare väljer en superhjälte och tre superkrafter för nivå 1. Efter hand som uppdragen utförs stiger karaktärerna i nivå och utvecklar nya superkrafter. Spelet kräver ingen spelledare utan allt motstånd följer enkla stridsregler. Spelarna väljer vilken Story Arc de vill spela och plockar fram de kartor som behövs. All info som behövs för en Story Arc finns i en kortlek som delas upp i ett antal Missions. Korten hålls dolda och vänds upp efterhand som kartan utforskas och instruktioner eller villkor från andra kort uppfylls. Hur bra ett Mission utförs ger fördelar eller konsekvenser i kommande uppdrag. Om spelarna sköter sig väl kan de till slut lyckas och troligen rädda världen.

120-240 min (less if you just play a single mission)

Played at

Malmö Protospiel 2019 (2019)


Send corrections for this page