About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Årets fastighetsägare

Participants: 3-5 players

By

DesignerShirley Chan

Description

"I Årets fastighetsägare ikläder sig spelarna rollen som fastighetskapitalister. Det går ut på att privatisera allmännyttan, missköta fastigheter och renovräka skiten ur hyresgästerna. Målet är att få så mycket vinst som möjligt för att vinna priset för årets fastighetsägare!"

60 minutes

Played at

Malmö Protospiel 2019 (2019)


Send corrections for this page