About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Cattle Barons

Front page for Cattle Barons

Participants: 2-6 players

By

DesignerJan Åke Hansson

Description

I framfarten västerut har finns nu nya betesmarker tillgängliga, och det gäller att lägga beslag på så stor andel av dem som möjligt, för att bli största ranchägaren i hela västern. Spelarna turas om att placera ut staket och boskap (vissa synliga och vissa dolda). Insmuget bland korna kan dock finnas boskapstjuvar, sheriffer och tjurar...

30 minutes

Played at

Malmö Protospiel 2019 (2019)


Send corrections for this page