About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D NM (ARCON 9)

RPG system: AD&D

By

✏️Henrik Lunde

Description

Norges mest populere rollespill, og ARCONS storste turnering. Evuntyret er i år lagt til City of Greyhawk, og er en fortsettelse av "Hand of Vecna". Det lægges vækt på problemlosning fremfor terningrulling og hack&slash.

Played at

ARCON 9: Warhammer Space Marines (1993)


Send corrections for this page