About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Bataljen

RPG system: LARP

Description

Det är nu nära midsommar, och kungen har vunnit en stor seger över danskarna. Han har fått god hjälp på slagfältet av släkten Gyllenklinga, men även släkten från Nygård har bidragit med pengar och information.

Vi träffar dem i det härläger som slagits upp efter striden. Där konfronteras de två släkterna i både krigisk envig och lärda diskussioner.

Runs 🗺️

19. - 20. June 2004🗺️Historiska Museet, Stockholm, Sweden

LinksSend corrections for this page