About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Marknaden

RPG system: LARP

Description

Hela utställningen inleds med att kungen samlar sitt folk till en marknad. Marknaden ska fira sommarens intåg, med fest och gamman och spännande upptåg för alla som deltar.

Men kung Ragnvald har även ett annat mål med marknaden. Han ska göra ett upprop där han berättar om de faror som kungadömet står inför och meddela att den familj som hjälper honom ska tjäna furstligt på detta. Detta inleder Sommarfejden, och berättelsen tar sin början.

Runs 🗺️

8. - 9. May 2004🗺️Historiska Museet, Stockholm, Sweden

LinksSend corrections for this page