About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Neighbourhood War

Front page for Neighbourhood War

(AKA: Nabokrig)

Participants: 3-6 players

By

DesignerAnna E. Jensen

Description

At day you smile at each other on the suburban street, but in the dead of night all the dirty tricks come out. And if you accuse me of being a bad neighbor, that means war!

Presentation

Neighbour War is a party game with moves and strategic placement of cards.

In Neighbor War you play as neighbors who live on the same street. The players are both good neighbours and do nice things for their neighbours, but it also happens that you recklessly end up doing bad things. All the small misdeeds can build up anger among the various neighbours and eventually end in a neighbourhood war.

All players have a mood scale and you start in the middle of the scale. When you receive a card from a neighbour, you move your marker on the scale. It's about becoming the happiest neighbour on the street first, so it's about keeping an eye on which of the other neighbours do nice or bad things to their neighbours. However, it is not entirely clear how happy or dissatisfied a neighbour is, as the mood scales are hidden.

Each player draws two good and one bad card in the round. Players then take turns reading a card aloud and placing it at a neighbour. If a bad card is placed with a neighbour, the receiving player may place a grumpy token of its color with the transgressing neighbour. If three tokens of the same color are placed with a player, a neighbour war starts. In the case of a neighbouring war, cards are drawn from the war pile with the extra nasty bad cards.

The game is easy to play and entertaining, because in a War of Neighbours you are allowed to do everything you are not allowed to do, of bad things in reality. Pop in and play a game of Neighbour Wars and see if you're lucky enough to be the happiest neighbour first or maybe you'd rather go after sabotaging your neighbours before one of them gets the trophy for the happiest neighbour of the year?

Time: 30-45 min (10 min rules)
Players: 3-6
Language: Danish & English

Om dagen smiler man til hinanden på villavejen, men i nattens mulm og mørke kommer alle de beskidte tricks frem. Og hvis du beskylder mig for at være en dårlig nabo er der krig!

Foromtale

Nabokrig er et partyspil med træk og stategisk placering af kort.

I Naboskrig spiller i naboer der bor på den samme villavej. Spillerne er både gode naboer og gør rare ting for deres naboer, men det sker også at man ubetænksomt kommer til at gøre uartige ting. Alle de små uartige handlinger, kan opbygge en vrede hos de forskellige naboer og til sidst ende i en nabokrig.

Alle spiller har en humørskala og man starter i midten på skalaen. Når man modtager et kort fra en nabo, da rykker man sin markør på skalaen. Det gælder om at blive den gladeste nabo på villavejen først, så det er med at holde øje med, hvem af de andre naboer, der gøre rare og uartige ting, ved deres naboer. Det er dog ikke helt tydeligt hvor glad eller utilfredse en nabo er, da humørskalarne er skjult.

Hver spiller trækker hver to artige og et uartigt kort i runden. Spillerne skiftes derefter til at læse et kort højt og placere det hos en nabo. Hvis et uartigt kort lægges hos en nabo, kan den modtagne spiller lægge en gnaven token i dennes farve hos den uartige nabo. Hvis der lægger tre tokens af samme farve hos en spiller, da starter der en nabokrig. Ved en nabokrig trækkes der kort fra krigsbunken med de ekstra uartige kort.

Spillet er nemt at spille og underholdende, for i en Nabokrig må du alt det du ikke må, af uartige ting i virkeligheden. Kig ind og tag et spil Nabokrig og se om du er heldig at blive den gladeste nabo først eller måske du hellere vil gå efter at sabotere dine naboer, før en af de kan få pokalen for året gladeste nabo?

Tid: 30-45 min (10 min regler)
Spillere: 3-6
Sprog: Dansk & Engelsk

Played at

Fastaval: Otto for folket (2023)


Send corrections for this page