About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ludmilla Francke finns ej mer

RPG system: Trail of Cthulhu
Participants: 1 GM, 2-4 players

By

✏️Andreas Henriksson
OrganizerAndreas Henriksson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0 MB)

Description

I depressionens London kämpar var man med sin dagliga överlevnad. En liten skara har hittat ett sätt att tjäna sitt dagliga uppehälle i tjänst hos de mystiska. En judisk änkekvinnas död sätter händelser i rörelse. En man från fjärran land gör en till synes anspråkslös förfrågan med riklig belöning till de som behöver den.
Ett scenario i "Bookhounds of London" supplementet till "Trails of Cthulu" där spelargruppen driver en ockult bokhandel ett mörkt och dystert london.

Played at

CrossCon X (2013)


Send corrections for this page