About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Kunskaparen och zonstyggelsen

Front page for Kunskaparen och zonstyggelsen

RPG system: Mutant – Undergångens Arvtagare

By

✏️Carl Carlsson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0 MB)

Description

Mysterier döljs i Muskö, likt undervattensfarkoster bland buktens öar och skär. Ibland bubblar mystiska ledtrådar upp till samhällets yta och sprider rykten likt ringar på vattnet. I det här äventyret får RP:na möta ett par av de falanger som verkar i Muskös skuggor. Chanserna är stora att det här korta scenariot i själva verket bara är det första i en hel rad Muskömysterier för RP:na, där de långsamt vinner insikt om sakernas rätta natur.Send corrections for this page