Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

En konge fødes!

RPG system: Vampire: The Masquerade

By

✏️Mikael Mortensen
✏️Bo Nielsen

Description

Pax Romani strakte sig over Middelhavet, ind i de gamle riger. I den del af imperiet der kaldes Palæstina var et mirakel ved at ske, Et mirakel der var forudsæt af de vise og lærde. En konge skulle fødes blev der sagt. Han skal befri os fra det onde tyranni og lede os til sejr.

Mod sydvest lå resterne af et endnu ældre imperium. Et imperium som strakte sig tilbage tidernes begyndelse. I dette gamle land var en anden profeti ved at nå sin tid. Her siges det at guds billede skulle fødes, Seths søn. I en fjern fremtid ville han være kaldes til at lede og regere verden som konge blandt mennesker.

En lille gruppe af mørkets børn har fået til opgave at finde dette barn. Dette barn, der er Seths søn, som har mulighed for at udfri dem fra deres evige pinsel.

Played at

Con Dôme (1998)


Send corrections for this page