About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Santa weiss ich will kein engel sein

By

✏️Hampus Holm

Description

Hur påverkas en karaktär av sin omgivning och de förutsättningar som ges? Kan man lita på sig själv och de grundstenar man byggt upp eller bör man lita på de nya referenser som sinnena ger? ...eller...
Hur tuff är man och hur stora vapen har man skaffat?

När fem absurda individer träffas på arbetsförmedlingen kan det knappast vara en tillfällighet. När de sedan hamnar på club 666 för att möta herr Morgonstierna och ett litet helvete bryter ut börjar de ana att julen är kommen!

Played at

Julkon (1999)


Send corrections for this page