About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Som ett urverk doktorn, som ett urverk

RPG system: Mage: The Ascension
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Johannes Mattson

Description

Umeå år 1999. I hornsund har ett dödsmetallband bildats: The Schietz. Till ljudet av en plågad gitarr stiger ljudet i ett nasalt hårdråcksvrål: Seeeejtaaan!
- Lars Ove, är det du?
- Mamma jag heter Darkest Overlord ju.

Played at

Julkon (1997)


Send corrections for this page