About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I Gudadrottningens klor

Front page for I Gudadrottningens klor

RPG system: Apocalypse World
Participants: 1 GM, 1-2 players

By

✏️Joel Monsen Nordström
OrganizerJoel Monsen Nordström

Download

PDF Scenario [Swedish] (1.3 MB)

Description

Wolfwater var inte den bästa bosättningen att växa upp, men heller inte den sämsta. Ni kan tacka de gudar som ännu lever att er mor Jocasta tog sig an er och uppfostrade er som sina egna barn, efter att ni lämnades där. Tyvärr blev ni tvungna att lämna kåkstaden, innan era sällsamma förmågor kom till Mama Olympias kännedom.

Wolfwater styrs av Mama Olympias järnhand och hennes råskinn utkräver tribut från alla omkringliggande bosättningar. Gårdarna är beroende av vattnet från den Döda sjön och hon är den enda som kan rena det.

Med åren har hon blivit paranoid. Alla som misstänks vara ett hot fängslas och hon lämnar idag sällan sin fästnings murar.

När ni återvände för att besöka er mor Jocasta upptäcktes ni av stadens råskinn som tog er till fånga. Deras elaka skratt förutspår ett hemskt öde för er. Mama Olympia har blivit övertygad om sin egen gudomlighet och förbereder att kröna sig till gudadrottning. Under sin kröning skall hon utföra ett värdigt offer.

Kan ni fly gudadrottningens fängelsehåla och återfinna er mor? Kommer ni att ta med er någon? Vad kommer ni att få reda på om er själva?

Played at

Nordsken (2018)


Send corrections for this page