About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Trantisdan i nedre veckan

By

✏️Lars Edlund
✏️Hugo Lilja

Description

En norrlandsepos av Lars Edlund & Hugo Lilja

HE FANNS EN tid innan allt gick snett. Då man levde efter nycker å godtycke å en allsmäkti natur. He va tiden innan ljuse. Då mörkre var på riktigt och inte på samma sätt genomträngligt som det är i dessa dar. En tid då juren hade mål och riktning i sina dunkla göromål å int som dagens ättlingar bara strövar planlöst i väntan på döden. Då kötte ännu växte på träna och blod strömma i älvarna. Vi var långt ifrån nytillkomna, men även om vi mätte uråldrar - det här var innan döden var någon som togs på allvar —var vi liksom ändå i begynnelsen, då skammen fortfarande slumrade i den bottenlösa myrmarken.

Played at

Julkon (2005)


Send corrections for this page