About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hjul i Pyrisamfundet

RPG system: Mutant

By

✏️Jonas Paro

Description

Bygg inte en bo så nära zonen sa de. Plantera inte betor i stormtider sa de. Resa inte ekoxarna sa de. Men vi byggde vår by, vi planterade våra betor och vi retade ekoxarna. När sedan syrastormarna kom och förstörde hela skörden planterade vi nytt, när ekoxar förstörde våra hus byggde vi nya. Vår by gick sin egen väg, och vi klarade oss. Men sen kom den där hjulen, den vi aldrig glömmer...

- utdrag ur "Strävträsks bykrönika" av kunskaparen Henrik Krohna

Den svåra delen av jobbet var egentligen redan avklarad. Prylen hade hittats, vi var på väg ut ur zonen. Jag borde ha förstått att någonting skulle hända när Volvo och Kvickfot erbjöd sig att ta vakten. Jag hade redan tidigare observerat att Kickfot var väldigt svår på tokjosen, och Volvos oljefilter verkade ständigt behöva rengöring. Det som skulle bli en enkel väg tillbaka till Hindenburg blev någonting helt annat. Sedan dess har jag alltid hatat hjulen.
- utdrag ur zonfarare Wilmer Fursths dagbok

Played at

Julkon (2002)


Send corrections for this page