About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

En Midvintersaga

By

✏️Linus Andersson

Description

Englands mörka himmel skänkte kyla och tystnad åt människorna som i trasiga kläder och med använda ransoneringskuponger väntade den annalkande julen. Tiderna var dystra och högtidens frid var bedräglig. Biograferna och radioapparaterna ledde folket in i en ny ålder, en där sagor tynade bort och ersattes av förnuft. Detta är sagan om de som vandrar i gränslandet mellan förtappelse och hopp. Detta är sagan om dej.

Played at

Julkon (2000)


Send corrections for this page