About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Strålande Stjärna, Röda Stjärna...

(AKA: Proletariatets fiende nummer ett)

By

✏️Gustav Tegby Frisk

Description

I juletid 1944 står den ärorika Sovjetunionen på krönet av sin väldiga makt och värdighet. På alla fronter pressas dess svurna fiender, kapitalets stövelslickande lakejer, tillbaka med ryggen mot de blodbestänkta altare där dessa girighetens apostlar dyrkat Penningen, och i dess besudlade och oheliga namn offrat allt vad gott och sant är för att kunna placera ytterligare några kilo av sina vämjeliga, fetlagda tyranniska lekamen på världsproletariatets redan hårt krökta skuldror. Nu är emellertid räkenskapens dag nära, då falskt skorrande lovsånger till belåtet Marknadens hyllning skall dränkas i det taktfasta dånet av stöveltramp, och profitens bojor skall brytas under styrkan av miljoner och åter miljoner knutna nävar. En ny, gyllene era stundar, då en röd, obetvinglig våg likt en naturkraft sveper över världen och sluter den i sin gränslösa, kollektiva famn av disciplinerad solidaritet och klasslös mönstertillvaro. Kommunismens utopia är nära, då alla ok har kastats och den store Ledarens odödliga namn frimodigt och oavbrutet skall prisas ända från djupen av de nordamerikanska fabrikskomplexens hjärta till Mekhongflodens leriga, risbevuxna strandbankar. Vägen är jämnad och alla hinder bortröjda. Alla utom ett...

Played at

Julkon (2000)


Send corrections for this page