About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Operation Desert Bazzar

Participants: 4-6 players

By

OrganizerChristian Friberg
OrganizerFredrik Jacobsson

Description

2003 USAs attack mot Irak: Luftburna trupper landsätts i närheten av Bagdad med målet att ta Sadam Hussein till fånga. Samtidigt anfaller två pansarbrigader som skall slå sig igenom det irakiska försvaret och undsätta de luftburna styrkorna.

Played at

GothCon XXVII (2003)


Send corrections for this page