About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Östfronten: Slaget om Bjelgorod

Organized by

Ygdrasil

By

OrganizerTorbjörn Hestad
OrganizerKristian Karlsson
OrganizerMikael Palo
OrganizerBjörn Skjören

Description

Två stabsgrupper med flera understaber leder sina respektive styrkor under några ödesmättade veckor i 2VK ryssland.
Varje sida kommer att ha cirka 8 stabsgrupper som har befäl över sina styrkor och totalt är nästan halva ryska fronten inblandad. Varje stabsgrupp lämnar in sina order varje heltimma och får sedan fortlöpande rapporter, detta pågår under hela konventet.
Varje stab består av ett valfritt antal personer som samarbetar för att era order skall inkomma varje hel timma och inhämtar fortlöpande rapporter. Er sida skall segra, men speciellt skall er stabs mål uppfyllas!

Played at

GothCon XVI (1992)


Send corrections for this page