About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ariannas Bröllop

(AKA: Sagan om Ariannas bröllop)

RPG system: LARP
Genre: Fantasy
Participants: 100 players

By

OrganizerNockes Livesällskap

Description

ca 100 deltagare.

Från StrapatS #12:
Livet utspelade sig den djupa skogen Mirkenland, där det bor tre rivaliserande stammar; Vargklanen, Traub Alkhaith Viserlai
och Krinlänningarna. Dessa ställs nu inför det gemensamma hotet att bli erövrade av det mäktiga imperiet Fyrgia, som har sänt en baron till dessa trakter för att driva in skatt. Ett intrigspel börjar mellan stammarna och baronen. Ett giftermål ingås mellan Alkhaith och Krinlänningarna. Intrigerna avbryts bryskt av en massaker på Vargklanen utförd av svartfolk och
ledd av tre mäktiga demoner. Under natten lyckas demonerna ta bruden till fånga och genomför ett svart bröllop, vilket kommer att sänka världen i mörker om man inte dödar demonerna inom 24 timmar. Det hela avgörs i en slutstrid, som svartfolket vinner då de är odödliga. De lyckas dock inte dräpa alla människor och det hela slutar i ett dödläge.

Jag spelade en patriotisk handelsman i Vargklanen, som sökte efter en ört som klanen behövdetill sina riter, men som Fyrgia hade förbjudit. Jag lyckades komma över ett stort antal, vilket storligen gladde klanen. Fyrgias inblandning såg vi dock inte på med samma glädje, ej heller bröllopet mellan de andra klanerna, som nu kanske skulle enas mot oss. I den följande massakern var jag en av de få att undkomma och deltog hela sista natten i strider. Följande dag deltog jag i slaget, men blev nedhuggen av en grupp svartfolk som vägrade dö.

Runs

1993, Edsbro, Uppland, Sweden

Referenced in the following articles

Kalendarium Page 20 StrapatS #4 (Februari 1993) StrapatS
Kalendarium Page 12 StrapatS #5 (Mars 1993) StrapatS
Kalendarium Page 20 StrapatS #6 (April 1993) StrapatS
Tidigare Live, del 2 Page 15 Strapats #12 (November 1993) StrapatS
Utrustningsmärkta lajv Page 25 Sverox Nr 25 (Augusti 2002) Sveroks medlemstidning

LinksSend corrections for this page