Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Mexican Connection: Prologen

RPG system: Western
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Magnus Seter

Description

Solen stod högt på himlen. Inte ett moln syntes och det var outhärdligt hett.
Abe låg och spanade längs ravinen, med geväret laddat och berett. Snart
skulle de komma, om Charlie hade rätt. Mexikanerna från söder, och de
andra från norr. Abe rullade över till den andra utkikspunkten. Nere vid
vadstället höll Bill glatt på att aptera sprängladdningarna. Laddningarna vid
flodens båda stränder var redan utplacerade, och Ethan och Dave hade intagit
sina positioner. Snart var det dags...Send corrections for this page