About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Rage Across Denmark

RPG system: LARP Nævekampssystemet

By

OrganizerMartin Bødker Enghoff (Idé, koordinator)
OrganizerLars Rune Jørgensen (Idé, koordinator)
OrganizerEleonora Andrea Kapow (Idé, koordinator)
OrganizerAlex Uth (Idé, koordinator)
OrganizerTobias Demediuk Bindslet (Koordinator)
OrganizerSøren Koch Dalsgaard (Koordinator)
OrganizerMike Ditlevsen (Koordinator)
OrganizerMatias B. Grynderup (Koordinator)
OrganizerSara Hald (Koordinator)
OrganizerRyan Rohde Hougaard (Koordinator)
OrganizerMorten Malmros Jespersen (Koordinator)
OrganizerAlex Jørgensen (Koordinator)
OrganizerThomas Mertz (Koordinator)
OrganizerJuliane Mikkelsen (Koordinator)
OrganizerChristian Nørgaard (Koordinator)
OrganizerRené Kragh Pedersen (Koordinator)
OrganizerMartin Risvig (Koordinator)
OrganizerChristian Wichmann (Koordinator)
OrganizerKatrine Wind (Koordinator)

Description

Rage Across Denmark er en landsdækkende Werewolf the Apocalypse LARP-kampagne. Kampagnen startede i 1999 med den grundide at skabe et spil på tværs af landet. For at dette skulle lykkes blev der udvalgt koordinatorer i Ålborg, Århus og Københavnsområdet hvis formål var at skabe forbindelse mellem landsdelene. En anden grundide ved spillet var, og er, at spillerne selv kan byde ind med plots og ideer for på den måde at forme kampagnen. Det vil sige at der ikke er nogen arrangører som man ellers kender fra andre LARP-kampagner.

Deltagerne spiller primært varulve (Garous) fra de forskellige stammer i Werewolf the Apocalypse settingen. Helt konkret tager spillet form i møder (moots). Under disse moots, der bliver afholdt på hellige steder kaldet caerns, bliver der diskuteret, dystet og festet under månen.
I de mange år kampagnen har kørt, er nye karakterer og tilholdssteder kommet til. Derudover har nye koordinatorer taget over, som har holdt kampagnen i sin frie levedygtige form.


Vær hilset i Gaias Udvalgte!
Velkommen til Werewolf Live, et projekt som vi selv har glædet os ufatteligt meget til. Da ideen blev fostret til dette, var der en vision med hele arrangementet. Dels ville vi lave en rigtig god gang rollespil, baseret på en verden som vi vidste at mange kendte og elskede. Dels ville vi prøve at samle personer fra forskellige dele af det danske rollespilsmiljø og se hvad der skete. Der har været overvældende positiv respons på ideen og det er en flok meget engagerede spillere der kommer. Desværre viste den økonomiske byrde sig at være for stor for mange af vore frænder i Jylland, men på trods af dette er vi overbeviste om at scenariet bliver godt alligevel. Deltagerantallet ligger omkring 20. Vi kunne sagtens have fået mange flere deltagere med, men af hensyn til realismen valgte vi at holde os til et antal garous der var passende for Danmark. I dette er der også ilagt en mulighed for at fortsætte dette som en kampagne, idet de jyske kobler er iberegnet som eksisterende, og en af de ting vi ønskede var netop noget at bygge videre på.
Scenrariet er bygget op omkring Jer – karaktererne. Der er ikke noget hemmeligt plot og Pentex First Teams der kommer tilsidst. Det der foregår er de ting som I kommer med selv. Beretninger fra de forskellige stammer og kobler, ritualerne omkring Mødet og selve den intense stemning som Werewolf ligger op til. Det er rollespillet der er i højsædet, hvilket også fremtræder af de regler vi har valgt. De er ganske få og simple og skal nærmere ses som midler til at få rollespillet til at flyde end stringente paragraffer. Det essentielle her er stemningen, rollespillet, karaktererne – kort sagt oplevelsen. Giv Jer fuldt ud, lad Jer rive med og lad Historien begynde!

Hjerteligt velkommen fra arrangørerne
Monica, Lars og Martin

En kort introduktion til World of Darkness (WoD)
WoD er en forskuet perversion af vor egen verden. Alt hvad der foregår her foregår også i WoD, blot er alt mere ekstremt. De sociale uligheder er større, forureningsproblemer er mere groteske, folk er mere selviske. Samtidig findes det overnaturlige element i form af ånderne og deres agenter: Garouerne, Fomorer og almindelige gode og onde mennesker. Men alt dette foregår skjult for offentligheden, og det er just det der er så fascinerende ved WoD – det kunne være rigtigt: Ham den gamle stodder med skægget og medaljerne kunne være Bengnaver Slægtsfolk, ham den ubehagelige i jakkesættet kunne være en fomor i et firma besat af Ormen, og så fremdeles.
Derfor bruges personer fra den virkelige verden i spillet, da det også gør det nemmere at relatere til. Ligeledes kan forskellige begivenheder der er sket være oplagte diskussionsemner, da man aldrig ved om det olieudslip var et uheld eller planlagt af Ormens agenter.

Om Stormødet
Dette stormøde er baseret på en ældgammel tradition. Det er nemlig sådan at for mange, mange år siden levede der en kriger af Fenrierne, hvis navn var Gunnar Draugsbane. Draug betyder vampyr, og det var just en sådan som den brave Fenrir havde opsnuset på den aften, der senere skulle blive fortalt om i sagnene mange år efter. Gunnar var en stolt mand og ønskede for sin æres skyld at bekæmpe denne fjende alene, og efterlod derfor sine følgesvende, før han drog til den hule hvor den fæle draug skulle findes. Stolt gik han ind i hulen, og der ventede hans livs kamp. Det viste sig at være en draug fra gamle tider og slaget stod på længe. Det nærmede sig morgenstunden, da kampen havde bevæget sig udenfor og draugen stod med sine klør over Gunnars strube. Da det dræbende slag skulle til at falde stivnede draugen pludselig og et spyd gennemborede den. Da brød Helios frem på himlen og den gamle draug blev til støv på føje tid. Der stod da Danhund, af Gunnars følge, med spyd i hånd. Han rakte sin ene hårede næve frem, og sagde: ”Enhver har brug for en broder”, og Gunnar nikkede og da blandede de to krigere deres blod.
Siden denne legendariske forening mellem Fenris Æt og en af Bengnaverne har årsdagen for dette stået som et symbol på de danske garous forenethed. Der har været holdt møder rundt om i landet på skift hvor alle problemer er diskuteret og nye planer lagt. Men i løbet af det sidste tiår er noget sket. Langsomt begyndte folk ikke at dukke op. Det huskes ikke hvem der var den første der udeblev, men alle mener at det var de andre der gjorde det. Nye hvalpe blev opdraget uden at høre om denne tradition, og tilsidst var det blot en flok lavtrangerende repræsentanter der sad og stirrede på hinanden. I de sidste to år har der intet møde været overhovedet.
Men i den sommer som endnu ikke er slut har Børnene af Gaia, særlige koblet Rosenbladene, rejst landet rundt ved blandt andet musikfestivalerne og har inviteret alle på ny. Stemningen har været positiv og alle er spændte på at se hvordan det går.

Om rollespil
Vi ved at mange af Jer er erfarne rollespillere, men da Werewolf Live repræsenterer en særlig udfordring følte vi at det alligevel var på sin plads med nogle få råd.
Spillet er baseret omkring rollespillet, og det er derfor vigtigt at alle gør deres bedste. Især de fem former kan give visse problemer, men det går nok. Det meste af scenariet er folk formentlig i menneskeskikkelsen, som næppe kræver nærmere præsentation. I glabro formen vokser man betydeligt, muskelmassen og hårvæksten forøges og tale bliver besværet. Dette kan spilles ved at rette ryggen og skuldrende op. Man kan lægge ansigtet i grovere, mere alvorlige folder og stemmen kan gøres dybere. Kampskikkelsen, crinos, er en kæmpe menneske-ulvehybrid på knap 3 meters størrelse. I tilgift til de ting man gør i glabroformen kan man tage større skridt, træde hårdere i jorden, holde hænderne krogede som klør og komme med dyriske lyde. Talen i denne form er meget grov og guttural. I hispo er man en kæmpeulv, og dette vises bedst ved at bevæge sig foroverbøjet. Igen kan ansigtet lægges i dyriske folder og igen er talen besværet. Normal tale er faktisk umulig, men da vi ikke kan lære Jer garousprog på så kort tid er nogen tale stadig mulig. I lupus form er man den rene ulv. Her kan man sidde på hug, under bevægelse rører hænderne jorden. Man kan klø sig, snuse i luften og generelt reagere kraftigere på voldsomme sanseindtryk, da ens sanser som bekendt er meget skærpede her.
Selvfølgelig er der mange andre ting der også kan gøres og i fuldmånens skær er vi sikre på at illusionen vil helt i top.

Mødet og dets faser
Man kan generelt inddele et Møde i fem faser. Første fase er Åbningshylet. Hylets Mester leder denne del af mødet. Under denne del åbnes mødet officielt gennem sange, danse og/eller hylen mod månen. Alle er velkomne til at bidrage med forslag, men disse skal rettes til Hylets Mester inden starten. Under denne fase er der en der spiller rollen som Narren, der stiller spørgsmål til alle de riter og traditioner der gennemgås her.
Anden del kaldes Den Indre Himmel, og den er dedikeret til at ære de totemånder hvis børn er tilstede. Wyldkalderen leder denne del. Under denne del vil Wyldkalderen gennem riter nedkalde totemånderne til at tage midlertidigt bo i et af deres børn. Her kan ånden så fortælle hvad den ønsker eller der kan stilles spørgsmål.
Knæk Knoglen er den tredje del. I denne del er det tid for debat og politik. Her er det Sandhedsfangeren der er ordstyrer. Alle har taleret her, men de ældre har førsteret og retten til at afbryde de der er yngre. Hvis man har noget på hjerte så er det her. Til sidst ordnes straffe, der skal uddeles.
Som den fjerde del kommer Historier og Sange. Historiesyngeren er leder af denne del. Først fortælles historier fra fortiden, og det er tradittion at mindst en fra hvert kobbel fortæller en historie. Fortidens helte hædres, og derefter går tiden til nutidens helte. Der berettes om bedrifter siden det sidste møde, og hvis nogen ønsker af have tildelt Hæder skal de tale deres sag her for de Ældstes råd. Udfordringer udgør den sidste del af Historier og Sange.
Gildet er afslutningen på mødet. Kulminationen, hvor alle fulde af adrenalin. En kriger, der bærer titlen Ormefjende vil på et givent tidspunkt skifte for og lede alle de andre garous rundt i området for at drive alle fjender bort. Når de kommer tilbage er mødet officielt slut, og der fortsættes gerne med fest og flere historier.

Referenced in the following articles

Live i Aalborg Page 10 20 (August 2002) Hareposten

Trivia

LinksSend corrections for this page