About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ondskans Tid

RPG system: Ars Magica
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Loaded Dice

By

OrganizerOlof Marnung

Description

Dyster är den trakt där höst ständigt råder, där gott folk håller sig inomhus om natten och dar östanvinden tjuter på
hedarna.

Få är de stigar som leder till detta månens kalla landskap, detta skuggornas vida rike, detta vilddjurens karga pandemonium.

Endast herren vet vad för väsen som dväljes i skogarnas dunkel, vad för röster som viskar till en från skogens inre
och endast herren vet vad för trolska ljus som spelar under trädens lövverk.

Detta är en drömlik berättelse om förräderi, hämnd och ond, bråd död.

Played at

SydCon '94 (1994)


Send corrections for this page