About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Aroks ättlingar

RPG system: LARP
Genre: Fantasy

By

OrganizerDraco Argenteus

Description

Återigen var det ting i Älgklippans härad. Tinget var inte så lugnt och fredligt som året innan, och tinget har heller inte blivit ihågkommet för några vanliga tingsärenden.

Till tinget kom två skilda följen med det nya riksstandaret. Ett följe bestod av tre uppsyningsmän, utsända för att söka kättare och förrädare. Det andra följet var några vakter och en kvinna, som påstods vara drottning Andra själv. Vad som egentligen hände vet få, men tinget slutade med att familjen Bjälke tillsammans med några andra personer "befriade" kvinnan som påstods vara Andra. Denna kvinna proklamerade tillsammans med riddar Magnus Klöversköld, tidigare Serenapräst och en av Tyrgilsdryckesbröder, religionsfrihet för alla de gamla gudarna. Andra adlade också familjen Bjälke, som därefter kallade sig af Bielke.

Rykten går om konstiga nattliga händelser, där Egwyne Tuvstarr och Halkatla Eldarsdotter Bjälke ska ha varit inblandade.

En mer utförlig beskrivning av lajvet finns att läsa, författad som en <a href="https://web.archive.org/web/20020921073049fw_/http://www.altcom.se/wyrd/lajven/rapport.htm" target="_blank">rapport från Översteprästens utsända</a> till Hans Excellens Översteprästen. Som förtydligande måste påpekas att detta dokument naturligtvis inte är något som är känt "inlajv".

Runs

1998, Skutskär, Sweden

LinksSend corrections for this page