About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Swecon

About this convention

Swecon är en årligen arrangerad svensk science fiction-kongress.

År 1998 gick den första Swecon av stapeln i Linköping och kongressen har därefter återkommit varje år. Syftet med Swecon är att vara den nationella svenska science fiction-kongressen, som skall kunna samla svensk science fiction-fandom. Svensk sf-fandoms viktigaste prisutdelningar, som Alvar Appeltoffts Minnespris, äger rum under Swecon, och det är vanligtvis till Swecon som utländska besökare kommer när de åker på svenska sf-kongresser.

Conventions

Swecon 2014 - Steampunkfestivalen (2014) Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle, Sweden


Send corrections for this page