About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

SmashCon 2022 (2022)

SmashCon 2022

Location: Folkes i Huddinge centrum, Sweden 🗺️
Date: 19. - 20. November 2022

Part of: Other

About the convention:

[In English below]
Du är hjärtligt välkommen till SmashCon 2022 lördag-söndag 19-20 november!
Vad är SmashCon
SmashCon är spelföreningen SMASHs årliga, kostnadsfria brädspelskonvent. Vårt brädspelskonvent är nedskalat och fokuserar på spelarna. Vilket innebär att vi endast har ett fåtal utställare och istället lagt mer krut på service och utbud. Alltså att ha ett stort utbud spel för dig att välja mellan och att kunna svara på frågor och hjälpa deltagarna att hitta ett passande spel att spela.
[Program och öppettider]
LÖRDAG 12.00-24.00
Alltid öppet
- Låna spel i SpelContainern (spelbiblioteket).
- Handla mat och fika i Folkes café.
Under dagen
- Tipspromenad.
- Spela figurspel med Scandinavian Lardies.
- Ion Games Design visar upp sina spel.
- FryxGames visar upp sitt nya spel Angel Fury. Med sig har de även andra nyheter, både spel, böcker och tillbehör.
- Indiespeldag: Indiebrädspelsdesigners får chans att visa upp sina spel och spelare har chans att testa nya spel från små spelutvecklare!
(Har du något egendesignat brädspel du vill visa upp/få speltestat under Indiespeldagen? Anmäl dig genom att maila spelforeningen.smash@gmail.com, sista anmälningsdag är 12/11)
Tidsangivna programpunkter
- 12.00-18.00 Familjerummet: Spela med hela familjen i vårt Familjerum.
Vi finns på plats för att visa spel som passar för de yngre åldrarna, och det går också bra att exempelvis låna spel i vår spelutlåning och ta med sig dit.
- 13.00-15.00 Prova på miniatyrmålning, för nybörjare i alla åldrar
- 15.00 Spelutlottning för medlemmar i Spelföreningen SMASH (det går bra att bli medlem på plats under SmashCon).
- 16.00 Turnering i 7 Wonders.
- 16.00 Spelutlottning till de som deltagit i speldemonstrationer i Familjerummet.

SÖNDAG 10.00-18.00
Alltid öppet
- Låna spel i SpelContainern (spelbiblioteket).
- Handla mat och fika i Folkes café.
Under dagen
- Tipspromenad (sista inlämning 15.00).
Tidsangivna programpunkter
- 11.00-16.00 SmashCons Brädspelsloppis (50kr per försäljare betalas innan. Anmäl dig genom att maila spelforeningen.smash@gmail.com, sista anmälningsdag är 12/11)
- 10.00-17.00 Familjerummet: Spela med hela familjen i vårt Familjerum.
Vi finns på plats för att visa spel som passar för de yngre åldrarna, och det går också bra att exempelvis låna spel i vår spelutlåning och ta med sig dit.
- 15.00 Spelutlottning för medlemmar i Spelföreningen SMASH (det går bra att bli medlem på plats under SmashCon).
- 16.00 Prisutdelning till vinnarna i tipspromenaden.
Är du intresserad av att hjälpa till med SmashCon 2022? Då kan du kontakta oss på spelforeningen.smash@gmail.com.

ENGLISH------------------
You are warmly welcome to SmashCon 2022 Saturday-Sunday 19-20 November.
What is SmashCon?
SmashCon is the boardgame association SMASH’s annual, free to visit, board game convention. Our board game convention is downscaled and focus on the players. This means that we only have a few external partners but instead put more emphasis on service and supply. That is to have a big selection of games for you to choose from and to be able to answer questions and help participants find a fitting game to play.
[Schedule and opening hours]
SATURDAY 12:00-24:00 (12 PM - 12 AM local time)
Open all day
- Borrow boardgames at the SpelContainern (the game library).
- Buy food and fika from Folkes café.
During the day
- Quiz walk.
- Play miniature games with Scandinavian Lardies.
- Ion Game Design show their games.
- FryxGames demo their new game Angel Fury. They will also bring lots of other goodies.
- Indiegame Day: Indie boardgame designers get the chance to show their games and players get to try the new indiegames.
Timed program items
- 12:00-18:00 (12 PM - 6 PM) Family room: Games for the whole family in our Family room.
We are there to show games that are suitable for younger ages, but it is also possible to borrow games from our game library and bring them there to play.
- 13:00-15:00 (1 PM - 3 PM) Try painting miniatures, for beginners of all ages.
- 15:00 (3 PM) Boardgame raffle for members of Spelföreningen SMASH (you can become a member at SmashCon).
- Tournament in 7 Wonders.
- 16:00 (4 PM) Boardgame raffle for those that have participated in a game demoing in the Family room.

SUNDAY 10:00-18:00 (10 AM - 6 PM local time)
Open all day
- Borrow boardgames at the SpelContainern (the game library).
- Buy food and fika from Folkes café.
During the day
- Quiz walk (final submission at 15:00 (3 PM))
Timed program items
- 10:00-16:00 (11 AM - 4 PM) SmashCon's boardgame second hand market (50 kr/SEK per seller is paid in advance. Reserve your table by emailing spelforeningen.smash@gmail.com)
- 10:00-17:00 (10 AM - 5 PM) Family room: Games for the whole family in our Family room.
We are there to show games that are suitable for younger ages, but it is also possible to borrow games from our game library and bring them there to play.
- 15:00 (3 PM) Boardgame raffle for members of Spelföreningen SMASH (you can become a member at SmashCon).
- 16:00 (4 PM) Prize-giving to the winners of the Quiz walk.
As the convention is at a café it's not allowed to bring your own food.
Are you interested in helping us with SmashCon 2022 you can email us at spelforeningen.smash@gmail.com.

We haven't had access to a program for this convention. The list is simply based on external references, memory, rumours and so on and the list might not be completed.
If you have a correction or are in access of a program then please send us an update.

Organizers

LinksSend corrections for this page