About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Nordsken Halloween (2021)

Nordsken Halloween

Location: Scandic Skellefteå, Skellefteå, Sweden 🗺️
Date: 29. - 31. October 2021

Part of: Nordsken

This convention has been cancelled.

About the convention:

Skellefteå, 2021-09-09

Styrelsen för Nordsken beklagar att behöva meddela att Nordsken 2021 ställs in trots regeringens besked om borttagande av restriktioner. Covid-19 har medfört omfattande konsekvenser för Nordsken vilka sammanvägt allvarligt påverkat förutsättningarna för eventet. Nordsken ser nu inte att man klarar av att skapa de värden och den nivå av upplevelse som Nordsken blivit känt för och väljer därför att ställa in.

Styrelsen för Nordsken har gjort ett sammanvägt beslut att ställa in Nordsken, Fantastic Conference och alla andra aktiviteter kopplade till dessa för 2021. Orsakerna är bland annat enligt följande:

● Den osäkerhet som Covid-19 medför, nationella reserestriktioner och internationella bolagsrestriktioner har gjort, och gör det fortfarande, mycket svårt att slutföra bokningar av föreläsare, viktiga utställare och sponsorer. ● Galopperande resekostnader för Nordsken, inresande bolag samt besökare som följd av sena bokningar, det fåtal flygavgångar som finns till och från Skellefteå samt det rådande extremt höga beläggningsläget på hotellen i Skellefteå. Detta leder i sin tur till färre besökare, mindre exponering för våra sponsorer och lägre försäljning för våra utställare samt ekonomiska konsekvenser för Nordsken.

● Nordsken har en stor andel unga besökare vilka endast i begränsad utsträckning är vaccinerade mot Covid-19. Vi som eventarrangör vill inte förknippas med, eller medverka till smittspridning.

Nordsken har sedan 2012, i samarbete med Arctic Game Lab och som en del av Arctic Game Week, framgångsrikt lyckats bygga en branschledande mötesplats där internationella världsnamn, influencers, toppbolag inom spelindustrin och konsumenter träffas för att njuta av spelkultur, bygga nätverk och göra affärer. Genomför vi ett event nu som förutsättningarna ser ut kan vi äventyra varumärket Nordsken och skada relationen med både besökare och partners säger Dick Hellman, ordförande i föreningen Nordskens vänner som arrangerar Nordsken.

Vårt fokus är nu istället att genomföra vårt bästa Nordsken någonsin den 25-28 maj 2022. Vi har stora planer som vi tyvärr inte hittat förutsättningarna för att kunna genomföra i år och som vi verkligen vill genomföra. De som bokat biljett till årets Nordsken kommer givetvis kunna be om en återbetalning, i annat fall kommer biljetten vara giltig för Nordsken 2022.

OrganizersSend corrections for this page