Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Ten Minute Towns

Vorderseite für Ten Minute Towns

(Alias: Draw Town Legacy)

Teilnehmer: 2-5 Spieler

Von

DesignerInMads Fløe

Beschreibung

Ten Minute Towns er et campaign/legacy drevet flip n’ write spil, hvor hvert kapitel kan spilles på ca. 10 minutter. Gameplayet er inspireret af digitale city building spil som SimCity, Pharaoh, Caesar og lignende, med en fortløbende historie, med nye spilmekanikker og udfordringer, som introduceres undervejs.

Velkommen Guvernør!
Nyt og frugtbart land venter dig i Det Gamle Vesten. Få gang i din produktion og tiltræk nye borgere. Men vær varsom: Som spillet skrider frem, vil du blive sat overfor nye udfordringer i hvert nyt kapitel. Bliver dine byer de mest velstående i Det Gamle Vesten?

Hvad er det?
Ten Minute Towns er et campaign/legacy drevet flip n’ write spil, hvor hvert kapitel kan spilles på ca. 10 minutter. Gameplayet er inspireret af digitale city building spil som SimCity, Pharaoh, Caesar og lignende, med en fortløbende historie, med nye spilmekanikker og udfordringer, som introduceres undervejs.

Hvordan spiller man?
I hvert kapitel skal spillerne udfylde deres egen spilleplade på 5×5 felter, der er delt op i retningerne: Nord, Syd, Øst og Vest. I hver runde vendes et kort fra bunken, som dermed afslører både en retning (N, S, Ø, V) på det vendte kort, samt et symbol på bagsiden af det øverste kort i bunken. Alle spillere skal herefter på samme tid tegne symbolet på deres spilleplade i den angivne retning – med et lille twist, da nogle felter felter kan udfyldes fra flere retninger (f.eks NØ, SV osv.) og midterfeltet fra alle retninger (N, S, Ø, V).

Den største udfordring ligger i at bestemme hvor de enkelte symboler skal tegnes, da de alle kan have indflydelse på hinanden, og derfor ultimativt hvor mange point, og hvor mange penge du tjener i et kapitel. Som et kapitel skrider frem, bliver udfordringen med dette større og større.

Ten Minute Towns is a campaign/legacy driven flip n’ write game, that plays in about ten minutes per chapter. The gameplay is reminiscent of digital city building games like SimCity, Pharaoh, Caesar and the like, with a progressing storyline and new game mechanics and challenges added for each chapter.

Welcome Governor!
New and fertile lands await you in the Old West. Set up production and attract new citizens. But beware: As the game progresses you will face new challenges as each new chapter unfold! Will your towns be the most prosperous in the Old West?

What is it?
Ten Minute Towns is a campaign/legacy driven flip n’ write game, that plays in about ten minutes per chapter on laminated player sheets. The gameplay is reminiscent of digital city building games like SimCity, Pharaoh, Caesar and the like, with a progressing storyline and new game mechanics and challenges added for each chapter.

How does it play?
In each chapter players fill in their own player board, consisting of a 5×5 grid, divided into North, East, South and West. On each turn, a card is flipped from the deck revealing both a symbol on the flipped card, plus direction (N, E, S, W) on the backside of the top card in the deck. All players then simultaneously draw the symbol in that direction/area of their player board – with a little twist, as bordering spaces between directions can be filled from two different directions (ie. NE, SW etc.) and the center space from any direction (N, E, S, W).

The main challenge of the game arises from the decisions of where to draw the different symbols, as all they affect each other and ultimately how many points you score, and how much money you make. As a chapter progresses and each player board steadily fills up, these decisions become increasingly challenging.

Hier gespielt worden

Probeabwicklung Aarhus Brætspilsfestival (2020)
Fastaval - Otto in Space (2020)
Fastaval - Solarpunk (2021)

Preise

Fastaval - Otto in Space (2020)

Nominiert, Bedste Brætspil
Draw Town Legacy bruger simple symboler til at repræsentere elementerne i en Westernby. Man vender kort og tegner symboler i et af de fire verdenshjørner og ser hurtigt byen vokse sig større og større. Afhængig af hvor effektivt du placerer symbolerne, lokker du borgere til byen. De giver dig fame og dermed på sigt måske sejren. Gennem ni kapitler kommer nye kort og regler til, i bedste legacy stil.
Draw Town Legacy nomineres for på stærk vis gennem regler og kort at hjælpe spillerne til lynhurtigt at lære hvordan byerne tegnes. Symbolerne er nemme at kopiere, og legacy delen med kort, guider spillerne sikkert igennem flere og flere regler, uden nogensinde at blive overvældende. Draw Town Legacy er hurtigt og lige til at gå til. Man havde altid lyst til lige at tage et kapitel mere.

Draw Town Legacy uses simple symbols to represent the elements of a Western town. You flip cards and draw symbols in one of the four corners of the world and quickly see your town grows out before you. Dependent on how efficiently you place your symbols, you lure citizens to your town. They give you fame and through that, maybe victory. Through nine chapters new rules and cards are added in true legacy style.
Draw Town Legacy is nominated for how solidly it uses cards and rules to help players to quickly learn how a town is drawn. The symbols are easy to copy and the legacy part guides the players to learn more rules as the game progresses, without ever getting overwhelming. Draw Town Legacy is fast to play and easily accessible. You always want to play one more chapter.


Korrektionen für diese Seite einschicken