Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Go To Hell

Forside til Go To Hell

Deltagere: 1 GM, 3 spillere

Af

✏️Lasse Blichfeldt Hansen

Download

PDF Scenariet [dansk] (2,7 MB)
PDF Spilpersoner [engelsk] (2,3 MB)

Foromtale

Helvede flyder over med syndere, så da tre advokater dør, er der kun plads til den ene. Kan du redde din sjæl fra fordømmelse og sikre din fjende evig lidelse? Retssagen starter nu!

I “Go to Hell” spiller man en af tre advokater, der alle er døde ved samme ulykke. Helvede er fyldt, så for at finde ud af hvem af de tre der skal blive, afholdes en retssag. De tre er alle syndige og kan ikke fordrage hinanden – rollerne vil derfor både have interesse i at redde sig selv og at få en af de andre fordømt.

Gennem retsscener får vi et indblik i rollernes synder. Spillerne former scenerne ud fra handouts i form af bevismateriale og sætter på skift hinanden på anklagebænken – ud fra oplægget spilles en scene fra rollens liv. Der er også mulighed for at tage scener i Helvede, hvor rollerne kan konspirere mod hinanden, og hvor Satans assistent kan prikke til kontroverser mellem dem.

Scenariet er en helvedes komedie. Der kan godt være voldsomme scener, men de skal vinkles på en humoristisk måde. Der er mekanismer, hvor man kan sige fra, hvis spillet går over ens grænser.

Komedie
Retssag
Sandbox

Spillertype: Scenariet giver stor frihed til spillerne, til at forme fortællingen, så du skal trives med at improvisere. Derudover vil en grov humor være en fordel, da vi på en underholdende måde skal udforske advokaternes synder. Som spiller vil du både komme til at fortælle og spille scener.

Spilledertype: Som spilleder sætter du rammen, men du skal også sørge for intensitet. Det er meningen, at scenariet skal være vildt. Det er en fordel, hvis du kan improvisere og hype spillerne. Som spilleder har du en større birolle som Satans assistent, men også mulighed for at tage andre biroller.

Hell is overflowing with sinners, so when three lawyers die, there is only room for one of them. Can you save your soul from damnation and ensure your enemy eternal suffering? The trial starts now!

In “Go to Hell” you play one of three lawyers, who all died at the same time. Hell is full, so to find out which one stays, a trial is held. The three are all sinful and can’t stand each other - the roles are therefore motivated to both save themselves and damn one of the others.

Through trial-scenes we get an insight in the roles’ sins. The players shape the scenes from handouts in the form of evidence, and in one by one they prosecute each other - from the prosecutor’s presentation, a scene from the defendant’s life is played out. There can also be played scenes in Hell where the roles can conspire against each other, and where Satan’s assistant can inspire to controversy.

The scenario is a hellish comedy. There may be intense scenes, but they should be take a humorist angle. There will be mechanisms, where you can put your foot down, if it crosses a line for you.

Comedy
Courtroom
Sandbox

Player types: The scenario gives a lot of freedom for the players to shape the story, so you have to enjoy improvising. Besides this, dirty humor will be an advantage, since we in an entertaining way look into the lawyers’ sins. As player you will both narrate and play out scenes.

Gamemaster type: As GM you set the framework, but you also ensure intensity. The scenario is supposed to be wild. It is an advantage if you can improvise and hype the players. As GM you have a major side character in form of Satan’s assistant, but you also have the option of including other side characters.

Spillet på

Fastaval: Otto for folket (2023)


Indsend rettelser for denne side