Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Ørkenvandring

Forside til Ørkenvandring

(AKA: The long desert walk)

Deltagere: 1 GM, 4 spillere

Af

✏️Johannes Busted Vestergaard
OversætterThomas Munkholt

Download

PDF Scenariet (3,4 MB)
PDF Spilpersoner (0,5 MB)
PDF Spilpersoner [engelsk] (0,5 MB)

Foromtale

En stamme kickass stenalderfolk forsøger at forcere Kitaras brutale og ubarmhjertige golde ørken på rejse mod en ukendt fremtid og drømmen om et liv i tryghed.

Foromtale

Det er formiddag i ørkenen, vi er 12 tilbage i stammen og på flugt gennem sandmasserne. En kødædende kæmpebille bevæger sig hurtigt over sandbankerne i dens jagt på os.
Mine lunger brænder af at løbe, og jeg ser at Biju også kæmper med at holde farten. Vores spydkæmpers ben er ikke helet ordentligt efter et blodigt sår under flugten fra Den Gule Konges umenneskelige horder på vores hjemlige grønne stepper.
Jeg ser Biju stoppe op. Solen, tørsten og sandet har slebet hende ned, men det er ikke derfor hun stopper. Hun tager sit benspyd frem, og med et urgammelt kampskrig vender hun sig imod det forreste monster.
Lotte, der spiller Biju, tager en håndfuld blå og røde terninger og gør sig klar til kaste dem. Hvis hun klarer slaget, undslipper vi kæmpebillerne. Hvis hun ikke gør, er der en spilperson som dør.
Jeg synes, at hun har taget for mange terninger denne gang. For de blå er vores vand, og de røde er vores blod, og når de er brugt, dør hele stammen. Ingen overlever uden vand og blod.

Spillertype

Synes du hæsblæsende stenalder-action med terningeslag, høj dødelighed og udskiftelige spilpersoner sat i en halv-trist rammefortælling er sagen? Så er Ørkenvandring noget for dig.

Spilledertype

Kan du male en actionpakket scene med ord, holde styr på en simpel ressource-terninge mekanik og stadigvæk holde et ok tempo, så håber jeg mega meget at du vil køre Ørkenvandring.

Antal spillere og spilledere: 4/1

Tid: 2 timer

Sprog: Dansk og Engelsk

Aldersgrænse: 15+

Læsemængde: 1 side

Online: Ja

Stikord:
Stenalder-fantasy
Action
Terninger

A tribe of kickass stone age people attempts to cross the brutal and unforgivingly arid Kitara Desert on a journey towards an unknown future and their dream of a life in safety.

Preview

It is late morning in the desert, only twelve of us are left in the tribe, running frantically across the endless sand. Giant flesh-eating beetles scurry over the dunes, hot on our heels.

My lungs are on fire from running, and I can tell that Biju is also struggling to keep up the pace. Our Spear Warrior’s leg hasn’t fully healed from the bloody wound she took during the escape from the Yellow King’s inhuman hordes, back on our native green plains.

I see Biju come to a halt. The sun, thirst, and sand has worn her down, but that is not why she stops. She brings out her bone-spear, and with an ancient battle-cry she turns to face the leading monster.

Lotti, playing Biju, picks up a handful of blue and red dice and prepares to throw them. If she makes the roll, we will escape the giant beetles. If not, a player character will die.

I think she took too many dice for this roll. Because the blues are our water, and the reds our blood, and once they are spend the whole tribe will die. No one survives the desert without water and blood.

Player type

Do you like intense stone age action with dice rolls, a high death-rate and interchangeable player characters in a somewhat sad story frame? Then, Desert Crossing is for you.

Game Master type

If you can paint an action-packed scene through words, keep track of a simple dice mechanic for resource management and still maintain a brisk pace, I sincerely hope you will gamemaster Desert Crossing.

Number of players/game facilitators: 4/1

Runtime: 2 Hours

Language: Whole scenario in Danish and English

Age restriction: 15+

Amount of reading: 1 page

Online: Yes

Keywords:
Stoneage Fantasy
Action
Dice

Spillet på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Vinder, Bedste Scenarie
Scenariet leder driftsikkert og stemningsfuldt spillerne igennem
fortællingen om mennesker på flugt og deres ofre. Scenariet formår at
behandle et aktuelt politisk emne indenfor actiongenrens rammer og
afvikler det hele i novellescenariets præcise format.

The scenario evocatively and efficiently guides its players through the story of
refugees and their sacrifices. The scenario manages to treat a current political
subject within the framework of the action genre and the time of the short
format.
Vinder, Bedste Virkemidler
Terningsystemet skaber en konstant dødstrussel, der farver spillernes
oplevelse og konstant sætter dem under pres, mens stammen flygter. Selv når
man sejrer over en udfordring, skaber systemet en ny, grum historie om den
akutte mangel på vand, om opofrelse og om farlige chancer.

The dice system and the constant threat of real death means there’s
always something at stake during the journey. And even when defeating a
challenge, the dice and their colours in themselves tell a story of acute lack
of water, sacrifice, and dangerous risks.
Nomineret, Bedste Roller
Et bredt ensemble af tolv enkle stenalderroller udgør en landflygtig stamme.
Efterhånden som spilpersonerne dør en efter en, vælger spillerne nye roller,
som alle har definerende genstande. Rollerne har alle lidt tab, men risikerer at
miste mere end bare livet.

An ensemble of 12 short stone age characters make up the tribe. As the
characters die, the players choose new roles, that all have defining objects.
The characters have all suffered loses, but they risk losing more than just
their lives.
Nomineret, Bedste Fortælling
Under #stenalderfantasyaction giver forfatteren stemme til en stammes
fantastiske og brutale rejse mod frelsen på den anden side af ørkenen. En
rejse, hvor mødet med kæmpebiller, svampeprofeter og livsfarlig action
skaber en vedkommende scenarie-allegori over krig og flygtninge.
Nomineret, Bedste Formidling
Forfatteren mestrer tydeligt novelleformatet og formidler scenariet
sikkert og ligetil – alt unødvendigt er skåret fra. Tonen i scenariet
lægger op til full-on mytologisk stenalderaction, mens veltegnede
illustrationer sætter stemningen.

The author clearly demonstrates his grasp of the short format – everything
unnecessary is cut. The tone of the scenario lends itself to full-on
mythological stone age action, while well drawn illustrations set the mood.


Indsend rettelser for denne side