Alexandria

Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Välj språk:

dadeennbsv

I Ljusets Tjänst

Deltagare: 1 SL, 3-9 spelare

Arrangerat av

Spelföreningen Nifelfang

Beskrivning

Hundratals år har passerat sedan Imperiets fall. Efter en lång tid av oro har nu en handfull starka kungadömen framträtt runtom på Kontinenten. Trots kulturella skillnader råder relativt fredliga förhållanden både inom och mellan kungadömena. Den ökade säkerheten har medfört att städer, handel och kultur återigen har blommat upp. Den nya tidens stabilitet är dock inte endast härskarnas förtjänst. I var och en av städerna reser sig magnifika helgedomar likt eviga monument över Ljusets kyrka och den betydelse som denna har haft för samhället.

Ännu råder dock viss mån av oro på Kontinenten. Vissa regioner härjas av konflikter och på landsbygden är osäkerheten alltjämt stor, särskilt i de områden där kyrkan saknar inflytande. Den ständiga strävan efter mer makt och inflytande har lett till ränksmidanden såväl som uppror. Det viskas om att det på sina håll finns de som till och med har slagit sig i lag med mörkrets krafter för att uppnå sina mål. I sådana oroliga områden sprider sig skrock och skrönor som löpeldar.

Kyrkan tiger dock inte stilla under dessa omständigheter. Ett antal kyrkoordnar med särskilda befogenheter har bildats i syfte att krossa alla former av hot mot kyrkan. Dessa ordnar driver i grunden missionärsverksamhet men har i många fall även medlemmar som tränats i att hantera kättare såväl som politiska motståndare.
Trots rigorös träning är även den mest nitiske aposteln i grunden mänsklig. Ibland går inte allt enligt planerna – och vissa situationer kan man helt enkelt inte förbereda sig på.

I Ljusets Namn är ett nyskrivet rollspelsscenario som invigs under Kattcon 2016. Förbered dig på ett klassiskt skräckscenario i 1400-talsmiljö, med extra utrymme för internt spel inom gruppen. Spelarna gestaltar kyrkans utsända som sedan en tid tillbaka har utfört olika uppdrag i Ljusets tjänst. Utöver präster består de spelbara rollerna även av soldater, vildmarkskunniga och ”problemlösare” av olika slag.

Spelat på

Kattcon, Skräck (2016)


Skicka in rättelser om den här sidan