Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Keeping the peace

System: Mechwarrior
Deltagare: 7 spelare

Av

✏️Bjørn Are Stølen

Beskrivning

Året er 3040. Mennesket har erobret stjernene, etter at såkalt Jump-Ship-teknologi ble utviklet over 700 år tidligere. Den koloniserte delen av universet deles inn i Periferien og Inner Sphere, og de siste 200 årene har fem stormakter vært låst i krig med hverandre, som har drevet menneskeheten til kanten av stupet. Jump-Ship-teknologien står i fare for å gå tapt, og med den, vil muligheten til å reise mellom de koloniserte solsystemene forsvinne, og menneskeheten vil falle tilbake til barbariet..

Etter som stormaktenes militær-styrker har tatt tap i 200 år, har krigshandlingene degenerert til plyndringstokter, og det blir mer og mer vanlig å leie inn leiesoldater til å gjøre jobbene. På grunn av kommunikasjonsvansker, har stormaktene sett seg nødt til å innføre et slags føydal-system, hvor de overlater kontrollen av solsystemer til familier og personer loyale til tronen, og disse personene har mer eller mindre uinnskrenket makt.

Den moderne slagmarken domineres av Battlemechs, gigantiske roboter 2-3 etasjer høye. Men fremdeles trengs grunts, fotsoldater til å gjøre dritt-arbeidet...

Spelat på

ARCON 32: Trek Wars (2016)


Skicka in rättelser om den här sidan