Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Alea Iacta Est

System: Alea Iacta Est!
Deltagare: 1 SL, 4-8 spelare

Av

✏️Ulf Hartelius
✏️Alexander Platon
ArrangörUlf Hartelius
ArrangörAlexander Platon

Beskrivning

Alea Iacta Est är ett rollspel med såväl klassiska inslag som en hel del egna idéer. Framförallt har vi använt tankar från väldigt blandade sammanhang, och samfört dem samt, i vårt tycke, finslipat och förbättrat dem. Då vi både har sådana vanliga klasser, som magiker och krigare, har vi även många helt egna versioner, som ”Spirit Wielder” och ”Essencist”. Vi använder både klassiska regelverk, som HP och skydd, och egna regelverk, som stridssystemet, magisystemen och specialtalanger.

I hela rollspelet försöker vi, så mycket som det är möjligt utan att komplicera det onödigt mycket, att implementera strategi istället för ren slump. Detta utan att ta bort slumpen, då den fortfarande är väldigt närvarande i alla handlingar, och vi anser själva att strategi nu spelar betydligt större roll, i så väl sådana sammanhang som att välja rätt färdigheter och talanger.

Rollspelet utspelar sig i världen Cantiron, där fem raser lever. Fyra av de fem raserna är baserade på de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft. Jordens folk, erthus, är stora, snälla, tålmodiga och mycket hjälpsamma. De söker fred och balans, både i naturen och mellan folken, något de andra raserna inte alltid är lika intresserade av. Eldfolket, ignis, är starka, både fysiskt och psykiskt, egoistiska och hetlevrade. De dyrkar och älskar eld, och har ett starkt hat gentemot både vattnet och dess folk, celesti. Celesti är, som sagt, vattnet folk, och mycket intelligenta aristokrater i ett väldigt korrupt och byråkratiskt samhälle. De söker ständigt kunskap och makt, ofta det första för att tillskansa sig det senare. Slutligen är luftfolket, aila, de vackra och karismatiska av de fyra folken. De sätter stort värde i sång, musik, teater, poesi och skönhet, och den aila som inte innehar någon av dessa förmågor blir ignorerad och har väldigt svårt att bli erkänd. Som beskrivet har alla fyra folken både positiva och negativa inslag, med erthus som undantag vilka saknar egentliga elaka drag. Dock ska man inte tolka dem som onda, utan snarare mänskliga. Den femte och sista rasen, vilken också är ganska annorlunda de andra och utvecklad på ett helt annat sätt, är människor. De finns med främst som kontrast och jämförelse, så att man lättare kan se styrkor och svagheter i ett bättre perspektiv.

Allting i rollspelet kretsar kring, och beror till stor del på, den historia vi har skapat. Alltings ursprung går där att finna, och också orsaker till sakers tillstånd.

Spelat på

GothCon XXIX (2005)


Skicka in rättelser om den här sidan