Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Death of a salesman

System: World of Darkness
Deltagare: 1 SL, 4 spelare

Av

✏️Lars Johansson
ArrangörLars Johansson

Ladda ned

PDF Scenario [svenska] (17,3 MB)
PDF Handouts [svenska] (0,1 MB)

Beskrivning

arcane adj. mysterious, secret, understood by few. [F, or f. L (arcëre shut up, arca chest)]
vampyr -en -er s. gengångare som enl. ä. folktro suger sovande människors blod; fladdermus; bildl. utsugare
witch n. I. a sorceress, a woman supposed to have dealings with the Devil or evil spirits. 2. an ugly old woman. 3. a fascinating woman.
MIB abbr. Men In Black.
amnesi -[e]n s. minnesförlust
arcanum arcanorum secret of secrets
spirit|ism -[en] s. tro på förbindelse med avlidnas andar gm medier
varulv man som enl. ä. folktro kan förvandlas till varg e. d.; äv. bildl.
eufori -[e]n s. förhöjt stämningsläge, lyckokänsla
paroxysm -en -er s. häftigt sjukdomstillfälle el. känsloutbrott
fanatisk -t adj. blint hängiven; ofördragsam, oresonlig m. m.
psykos -en -er s. psykisk sjukdom med dålig verklighetsanpassning o. bristande sjukdomsinsikt fixer n. a person or thing that fixes; (colloq.) one who makes (esp. illicit) arrangements; a substance for fixing a photographic image etc. [f. FIX]

Spelat på

GothCon XXII (1998)


Skicka in rättelser om den här sidan