Alexandria

Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Välj språk:

dadeennbsv

I Will Know My Name

Genre: Drama
Deltagare: 1 SL, 4 spelare

Av

✏️Brand Robins

Beskrivning

Jeres far var modstandsbevægelsens helt. Han tog sit sværdbælte på, tog sin vilde harpe og førte an i angrebet mod dem der var kommet for at tage jeres liv, jeres familier, jeres håb og jeres frihed. Hans mod var en inspiration, hans evner på slagmarken legendariske.

Da den endelige kamp var tabt, og han var blevet taget til fange, brugte de ham til at statuere et eksempel. De tog hans stolthed fra ham, og da han døde som menneske, var han allerede død som mand. De tvang dig, og dine søskende til at se på. Nu er I et besejret folk; de har taget jeres ejendele, jeres værdighed, jeres sprog og endda jeres navne.

Og vi kender alle den historie, der følger – historien om styrke og hævn, om ære og om kamp, om et folk, der kæmper og opnår sin frihed.

Dette er ikke den historie.

Dette er historien om fire søskende, der lærer at leve, at overleve, at huske og at elske igen. Spillet fører dem ad en vej, der blotlægger deres tab og skam, deres traumer og håb, og hjælper med at fortælle en historie om, hvordan de største helte nogle gange ikke er dem, der anvender ild og frygt, men dem, der knæler, dem, der holder stand, og om kærlighed.

Your father was the hero of the resistance. He girded on his sword and took up his wild harp and led the charge against those who had come to take your lives, your families, your hope, and your freedom. His courage was an inspiration, his prowess on the battle field a legend.

When they final battle was lost and he was captured they made an example of him. They took his pride, and made him die as a man before his body died. They made you, and your siblings, watch. Now you are a conquered people, they have taken your property, your dignity, your language, and even your names.

And we all know the story that comes next – the story of strength and vengeance, of honor and of battle, of a people who fight and gain their freedom.

This is not that story.

This is the story of 4 siblings who learn to live, to survive, to remember, and to love again. The game will guide them on a path that exposes their loss and shame, their trauma and hope, and helps to tell a story about how sometimes the greatest heroes are not those who wield fire and fear, but are those who kneel down, who hold their ground, and love.

Spelat på

Fastaval - Mad Science (2017)

Priser

Fastaval - Mad Science (2017)

Nominerad, Bedste Roller [+]
Nominerad, Specialprisen [+]


Skicka in rättelser om den här sidan