Alexandria

Om Alexandria
Skicka in rättelser
Kontakta oss

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Jost-spelet
Bloggflöden

Priser

In English

Privacy policy
Logga in:
Välj språk:

daennbsv

Bag masken

Omslag till Bag masken

(aka: Behind the Mask)

Genre: Drama, Thriller
Deltagare: 1 GM, 3 players

Av

✏️Max Møller
✏️Klaus Meier Olsen

Ladda ned

PDF Scenariet (0,6 MB)

Beskrivning

Danmark er i underskud – økonomisk, moralsk, menneskeligt. Flygtningestrøm, arbejdsløshed, stigende kriminalitet og galoperende ulighed truer med at rive landet i stykker.

Tilliden til politikerne og myndighederne smuldrer. Alle er sig selv nærmest og alle ved, hvem der er skyld i det hele. Bilafbrændinger i velhaverkvartererne, ildspåsætning på asylcentre, overfald på hjemløse og tiggere, og hackerangreb på multinationale selskaber er hverdag. Politiet er magtesløse.

Maskerede selvtægtsmænd tager det næste skridt og bliver hyldet som helte. En mindreårig indvandrerbande ender på intensiv. En korrupt politiker får hugget sin hånd af. En skandaleramt finansfyrstes BMW sprænger i luften med ham i. Aviserne giver de maskerede helte farverige tilnavne og rider højt på den pludselige oplagsbølge.

“Bag masken” er et drama om selvtægtsmænd med superkræfter, hvor moralen er i gråtoner, heltene alt for menneskelige og ondskaben findes i os selv. Hvordan påvirker det et menneske at tage en maske på og begå selvtægt? Hvad sker der med samfundet, når selvtægtsmænd bliver helte?

Denmark is in deficit – financially, morally, humanly. Refugee influx, rising unemployment, runaway crime rates and rampant inequality threaten to tear the country apart.

Trust in politicians and authorities is crumbling. It’s every man for himself and everyone points the finger at someone else. Car burnings in the rich neighborhoods, arson attacks on asylum centers, assaults on beggars, and hacker attacks on multinational corporations are commonplace. The police are powerless.

Masked vigilantes take the next step and are hailed as heroes. An immigrant gang of minors end up in intensive care. A corrupt politician has his hand chopped off. A disgraced tycoon is blown up in his BMW. The newspapers give the masked heroes colorful nicknames and ride high on the sudden circulation boost.

“Behind the Mask” is a drama about vigilantes with super powers where ethics are in tones of gray, the heroes are all too human and evil lurks in ourselves. How does it affect a man when he puts on a mask on and takes the law into his own hands? What happens to society when vigilantes become heroes?
Alder: 15+

Spelat på

Fastaval - Mad Science (2017)


Skicka in rättelser om den här sidan