Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Beasty Pageant

Omslag till Beasty Pageant

Deltagare: 2-5 spelare

Av

GrafiskformPax Meier

Beskrivning

Ah,så du er blevet en amatør gene-spejser, hva? Jamen så skal du da komme til vores ugentlige konkurrence! Du er ingen i den gale-videnskabsmands-verden hvis du ikke viser dine nyeste kreationer frem! – Dr. Jonas Ghal, Videnskabsmand.

Foromtale

Beasty Pageant er et kortspil om at kombinere dele af forskellige væsner sammen for at skabe Bæster, som er kombinationer af to kort med unikke evner og scorer. Spillet er delt op i to faser der leder ind i hinanden igen og igen i løbet af et spil.

I ‘Købs-Fasen’ får hver spiller på tur muligheden for at købe en ny monster del, og derefter for at kombinere sine dele sammen til et nyt Bæst.
I ‘Konkurrence-Fasen’ finder man frem til alle Bæsternes score, for derefter at finde spilleren med den højeste score. Vinderen putter medaljer på sine monster-dele, og taberne får nogle flere videns-point, der kan bruges til at købe nye kort.

To faktorer tilføjer dybde til den simple cyklus. Først, så kan et Bæsts evner jo have indflydelse på spillet nårsomhelst og hvorsomhelst. Hvis man har bygget noget godt kan det have altafgørende effekter på både dine og modstandernes kort.

Den anden faktor er at hver kort kun kan have en eneste medalje, hvor man behøver 4-6 (baseret på mængde spillere) for rent faktisk at vinde spillet- man kan ikke vinde uden at innovere.

Evnerne er helt klar der hvor spillet bliver mest gal-videnskabs-agtigt. Det vil ofte give mening at sætte sig selv op til at tabe bare for at aktivere en god evne. En god spiller ved hvornår det giver bedst mening at gå all out på en evne eller en score, og hvornår det giver mere mening at holde sig tilbage.

Hardcore hobbyister finder måske den miniature engine-builder mekanik interessant, hvor de skal analysere deres vej igennem komplekse situationer og kombinationer, alt imens mere casual spillere måske nyder tematikkerne og kunsten mere.

Tid: 30-60 min, stor variation afhængigt af spiller-antal
Spillere: 2-5
Sprog: Engelsk

Ah, so you’re gettin’ into gene-splicin’, then? Well you’ve gotta come to the weekly pageant then! You ain’t no one in the mad scientist community if you don’t show off your newest freaks of nature each and every week! - Dr. Seamus Madd, Scientist.

Presentation

Beasty Pageant is a card game about combining various monster parts into Beasts- combinations with unique abilities and scores. The game is split into two phases, looping into one another over and over during gameplay.

In the Buy Phase’, players take turns buying part cards from a shared shop and making beasts with their newly acquired cards.
In the ‘Pageant Phase’, all the players add up their beast’s scores. The player with the highest score wins and collects medals for their efforts, while the losers learn more from their apparent mistakes, gathering ‘science points’ to use in the next buy phase.

A few factors add depth to the whole process- first, Beast’s strange abilities can go off at all sorts of odd times, and with effects that can boost your own card economy or completely screw with your opponent’s.

The other factor is the simple fact that each card can only get a single medal, whereas you need a whole 4-6 (dependent on player number) to actually win the game- you can’t win without swapping things out.

The abilities are really where the game lets you get all mad sciency. Perhaps you set yourself up to lose one round just to activate an ability and win the next! In that way, swapping out parts and deciding when to go all-in on a combat score or a good ability are key to getting ahead.

Hardcore hobbyists might find the strange miniature-scale engine builder mechanics engaging, enjoying the weird board states that they need to analyse a good way through, while more casual or younger players might enjoy the mixing and matching thematically.

Time: 30-60 min, with great variation based on player count
Players: 2-5
Language: English

I Beasty Pageant spiller man gale forskere og deltagere i den store gensplejsnings-konkurrence, som alle taler om. Man sætter kort med monster-dele sammen til at lave et mere imponerende bæst med end endnu sejere sammensat evne end alle de andre!

Spillet spilles over flere runder, hvor man får muligheden for at købe nye kort og sammensætte dem på nye måder før den næste Pageant. Hvis man kan vinde nok medaljer til sine forskellige kreaturer, vinder man!

30-60 minutter

Spelat på

Testkörning Aarhus Brætspilsfestival '23 (2023)
Fastaval: Otto for folket (2023)

Priser

Fastaval: Otto for folket (2023)

Nominerad, Bedste Innovation
Det er et spil som på elegant og enestående vis kombinerer et sjovt koncept med en medalje-mekanik som gør at spillet hele tiden bevæger sig, og at det derfor ikke kan forudsiges, hvem der vinder. Mekanikken med at bygge væsener og behovet for at udskifte dele for at vinde, sikrer at spillerne hele tiden tænker kreativt for at tilpasse sig de muligheder som kommer på bordet. Dit skrøbelige smukke bæst kan kun bære én medalje pr. del og derfor er du tvunget til hele tiden at skabe nye kombinationer af bæster, så du kan hoarde flest mulige medaljer og vinde. Dette sikrer et balanceret, uforudsigeligt spil med centralt indbygget catch-up mekanik.

It is a game that elegantly and uniquely combines a fun concept with a medal mechanic that keeps the game moving constantly, making it unpredictable who will win. The mechanic of building creatures and the need to replace parts to win ensures that players are constantly thinking creatively to adapt to the opportunities that arise. Your fragile and beautiful creature can only hold one medal per part, forcing you to constantly create new combinations of creatures so you can hoard as many medals as possible and win. This ensures a balanced, unpredictable game with a centrally built-in catch-up mechanic.
Nominerad, Bedste Brætspil
Spillerne trækker i kitlen og indtager deres roller som gale videnskabmænd i kampen om at skabe de smukkeste af de grimmeste bæster. Beasty pageant skaber en legende tilgang til at skabe morbide og fjollede væsner, og intet er afgjort før det sidste eksperiment er afsluttet. Spillet er befriende nemt at spille og kombinationen af de mekaniske teknikker og det gennemførte og sjove tema gør, at der er tale om et spil som i sin helhed er både sjovt og kreativt. Det er et spil som med stor succes inviterer spilleren til at grine af en selv og de påfund man som gal forsker får lavet.

The players put on their lab coats and take on their roles as mad scientists in the battle to create the most beautiful of the ugliest beasts. Beasty pageant creates a playful approach to creating morbid and silly creatures, and nothing is decided until the final experiment is completed. The game is refreshingly easy to play and the combination of the mechanical techniques and the well-executed and fun theme make it a game that is both entertaining and creative. It is a game that successfully invites the player to laugh at oneself and the inventions that one, as a mad researcher, has created.

TriviaSkicka in rättelser om den här sidan