Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Under röda vingar

Omslag till Under röda vingar

System: LARP

Arrangerat av

Wemlandsgillet

Ladda ned

PDF Utskick [svenska] (2,7 MB)
PDF Slutrapport [svenska] (0,3 MB)

Beskrivning

De senaste årens politiska förändringar i Nymark har föranlett en häftig diskussion i rikstinget om regentparets ingripande i rikspolitiken. Sedan landet grundandes har regentparet endast agerat befälhavare i krig eller större och omfattande kriser. Kronans makt har hittills endast varit att representera Nymark och samla hertigdömena till rikstinget. Men det nuvarande regentparet har under sin regenttid tagit mer och mer kontroll över landets styre, och rikstinget har i knapp majoritet röstat för dessa förändringar. Stora ekonomiska satsningar i form av vägbyggen, utökande av flottan och satsningar inom storskalig handel har ökat de statliga utgifterna. Riksskatten, som drivits in av kronans riksskattemästare för att säkra det gemensamma
försvaret, har höjts betydligt för att täcka kostnaderna för de tidigare nämnda satsningarna. Rikstinget har med knapp majoritet stött dessa skattehöjningar. Och vissa av länsherrarna och fruarna har utan samtycke fått sett sina pengar försvinna in i
projekt som inte kommer deras län till del. Den som protesterat mest mot dessa politiska förändringar är länsherren av Varna Län, hertig Durlan Vendelkråka. Då Varna län ligger i sy dväst och har vare sig kust eller tillgång till den planerade handelsexpansionen finner Durlan Vendelkråka få fördelar med kronans idéer.

Utöver de rent politiska spänningarna som råder i Nymark, så gror även splittring inom synen på hur tron på den Ende ska utvecklas i riket. I de religiösa leden, företrädesvis bland riddarordnarna som under 900-talet anammade tron på den Ende, tolkas den religiösa skriften Execlon olika. Splittringen inom religionen är kännbar och många blickar söderut mot Nahra och avundas den statskyrka och enighet som råder där. I Nahra är tron på den Ende en starkt etablerad samhällskraft som vid sidan av den fristående inkvisitionen och konungamakten utgör den tredje och mest inflytelserika institutionen i form av den nahranska kyrkan. Makten i Nahra är således fördelad på tre, av v arandra fristående, institutioner. Tron på den Ende nådde fort städerna, adeln och de högre samhällsskikten i Nymark, men ute på landet har spridningen av tron gått trögare. Förvisso är den gamla druidreligionen så gott som borta men i avlägsna byar och uppe i norr har den ännu några få anhängare. Kraven på en religiös enighet har vuxit sig starkare inom riddarordnarna under årens lopp. Grundandet av Nymark, de stora krigen och enandet av de sju länen och den urgamla författningen sitter djupt rotad i hjärtat på nymarkarna, och de enskilda
och mer eller mindre oberoende ordnarna avspeglar väl grundtanken om de sju fria men ändock enade länen.

Tidigare har det gjorts några försök att ena trons anhängare i Nymark till ett större samfund, men allt för få ordnar har slutit upp för att enandet skulle nå ut till hela landet. Därtill har parterna undvikit ett enande som skulle splittra landets religiösa och inflytelserika grupper. De enande krafterna tycks ha starkast fäste i de södra länen som har bäst kontakt med Nahra. Inte helt oväntat står de mest traditionsbundna och nationalistiska krafterna att finna i Nymarks nordvästra län Hjortrike. Nymarks mest inflytelserika och anrika orden, Björnorden, har hittills motsagt sig varje form av kyrkligt enande som inneburit ett hot mot den självständighet och tolkningsfrihet som hittills funnits i landet. För Björnorden har försvaret av Nymark och närheten till folket varit den största ledstjärnan, och ordens stolthet över historiens segrar genomsyrar hela dess organisation. De mest kritiska av de södra ordnarna anklagar Björnorden för att fortfarande hålla sig med druider, som i gamla dagar, men orden har endast mött denna kritik med tystnad. Björnorden har numer droppen med i sitt heraldiska vapen och länsherren i Hjortrike har dementerat alla rykten om hednariter och samarbete med den gamla trons anhängare. Avsaknaden av en statskyrka i Nymark har lett till att läran tolkats och spridits av enskilda missionärer och riddar ordnar. Läran är trots allt endast ungefär hundra år gammal i Nymark och ännu har inga sammanslutningar mellan ordnarna kommit till stånd. Varje läns urgamla ordnar har under det senaste århundradet omformats till riddarordnar i den Endes tjänst.

Speltillfällen

23. - 29. juli 2001, 1800-talsgård utanför Insjön i Dalarna, Sverige

Nämns i följande artiklar

Det stora sommarlajvet™ Sida 4 Sverox Nr 24 (Maj 2002) Sveroks medlemstidning


Skicka in rättelser om den här sidan