Alexandria

Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Vælg sprog:

dadeennbsv

Hinterlandet: Dragen vågner

(AKA: Hinterlands: The Dragon Awakens)

System: Hinterlandet
Genre: Fantasy
Deltagere: 1 GM, 3-6 spillere

Af

✏️Morten Greis Petersen Fakkelskov

Download

PDF Dragen vågner [dansk] (0,7 MB)

Foromtale

Sorte røgsøjler tegner sig mod horisonten. Lugten af brændt jord hænger overalt i luften, og i floderne flyder de forkullede lig af Dragens ofre, som den bandt med flammer. Landet er ved at blive bragt i ruin af Dragen.

Fra fæstningen på randen til ødemarken bliver der lagt en desperat plan for en gang for alle at fælde Dragen og standse dens ødelæggelser. Spejdere og orakler har afsløret, inden vanviddet greb dem, at Dragen har sin rede i en skjult dal, og dalen rummer en hemmelighed, som kan dræbe Dragen. Der er brug for helte, som kan modstå Dragens fristelser, som kan modstå dens frygtindgydende blik, og som er villige til at vove livet for at redde Kejserriget fra ødelæggelse. Er du en af de helte?

Hinterlandet er en gigantisk fantasy-kampagne, og den deltager nu for fjerde gang på Fastaval. Kampagnen strækker sig over flere spilblokke og inkluderer Eye of the Beholder-scenariet, og du kan deltage i en eller flere blokke, når du har lyst. Nye eventyr begynder hele tiden. Overlever din helt i et eventyr, kan du forsætte med helten i nye eventyr, og har du en helt fra en tidligere Fastaval eller fra en anden con, kan du spille videre med karakteren.

Black pillars of smoke arise in the horizon. The smell of scorched earth hangs everywhere in the air and the rivers flows thick with the charred corpses of the Dragon’s victims. The land is being laid waste by the Dragon.

From the Lonely Fortress on the edge of the wilderness a desperate plan is prepared to for once and for all to defeat the Dragon and stop its destruction. Scouts and oracles, before madness took them, revealed that the Dragon has its lair in a hidden valley, and that the valley contains a secret that can defeat the Dragon.

Heroes who can resist the temptations of the Dragon, who can resist its terrifying gaze, and who are willing to risk their lives to the save the Empire are needed. Are you those heroes?

The Hinterlands presents its fourth great campaign for Fastaval!

The Hinterlands is a huge fantasy campaign with emphasis on old-school dungeon exploration that stretches across several events, and this year it includes the Eye of the Beholder scenario. You can participate in one or more blocks as you please. New adventures begin in every block, and if your character survives, you can keep playing your character, and if you have an adventurer from the previous years or another convention, you may keep playing that character.

Spillet på

Fastaval (2016)

TriviaIndsend rettelser for denne side