Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

High Rise Hustle

Forside til High Rise Hustle

(AKA: Tower Architect)

Deltagere: 1-4 spillere

Af

DesignerKatie Tam
DesignerVanessa Tam

Download

PDF Regler [engelsk] (7 MB)

Foromtale

Slip din indre arkitekt løs! Konkurér om at designe, bygge og administrere det mest prestigefyldte højhus. Fyld din bygning med lejligheder, kontorer, butikker og restauranter, mens du låser op for større og mere luksuriøse enheder, efterhånden som du opnår prestige. Opfyld kontrakter og lejemålsaftaler for at befolke dit tårn og generere pengestrømme, mens du holder dine lejere glade!

Dit job som arkitekt og udvikler er at designe, bygge og administrere det mest prestigefyldte højhus i byen.

High Rise Hustle er et kort- og tile-laying spil. Udgangspunktet er en tom plantegning og en tom byggegrund. Ved opstart skal du udforme dit unikke design med byggeklods-kort, der placeres så det giver form til din plantegning for bygningen. Husk at sørge for at alle etager er tilgængelige med elevatoren fra stueetagen!

I løbet af spillet vil du så fylde din bygning med lejligheder, kontorer, butikker og restauranter. Målet er at opfylde lejekontrakter og generere indtjening, mens du holder dine støjfølsomme lejere glade!

Lås op for større og mere luksuriøse enheder og rigere (men mere kræsne) lejere, efterhånden som du opnår prestige. Når en spiller når 100★ prestigepoint, låser de deres eksklusive tagetage op… er det en helikopterplads?

Vær på forkant med dine konkurrenter for at tiltrække lejere og opnå særlige arkitektoniske priser hvert kvartal, mens du arbejder på at færdiggøre din bygning. Spillet slutter i fjerde kvartal, efter at den første spiller har afsluttet sin bygning. Højhuset med mest prestige vinder!

Varighed: 90 min, +15 til regler

Unleash your inner architect! Race to design, build and manage the most prestigious high rise tower.
Fill your building with apartments, offices, shops and restaurants, while unlocking larger and more luxurious units as you gain prestige.
Satisfy contracts and leases to populate your tower and generate cash flow, while keeping your tenants happy!

Your job as the architect and developer is to design, build and manage the most prestigious high rise tower in the city over four quarters.

High Rise Hustle is a card- and tile-laying game with dice drafting. Starting with a blank blueprint and an empty building lot, construct your unique design with building block cards that can be placed adjacently, over or tucked under other cards to achieve your blueprint – just make sure all floors are reachable by elevator from the ground floor!

During the game, you will fill your building with apartments, offices, shops and restaurants to satisfy contracts and leases in order to populate your tower and generate cash flow, while keeping your noise-sensitive tenants happy!

Unlock larger, more luxurious units and wealthier (but pickier) tenants as you gain prestige. When a player reaches 100★ prestige rating, they unlock their exclusive rooftop feature… is that a helipad?

Stay ahead of your competition to attract tenants and achieve special architectural awards each quarter, while racing to complete your building. The game ends in the fourth quarter after the first player caps their building. The tower with the most prestige wins!

Duration: 90 min, +15 for rules

Spillet på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Nomineret, Bedste Innovation
Spillet nomineres for den tematiske implementering af bygningssimulation - en simulation der føres konsekvent gennem overflødighedshornet af komponenter, regler og mekanikker. Du skal hele tiden have forskellige, til tider næsten umulige, elementer til at spille sammen med en fasttømret bygningsplan. Vel at mærke, mens du får ordrer ind fra højre, der gør dine planer endnu mere besværlige når du både skal have plads til en altan, tagterasse og helikopterplads.

The game is nominated for its thematic implementation of building simulation – a simulation that runs consistently through a cornucopia of components, rules and mechanics. You need to constantly make different, sometimes impossible, elements integrate with your predestined building blueprint. All this while new tall orders are sprung at you, making your plans even more difficult to realise when you need room for both a balcony, a rooftop terrace and a helicopter pad.


Indsend rettelser for denne side