Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Pushin' Dice: Deities of the Old Kingdom

Forside til Pushin' Dice: Deities of the Old Kingdom

Deltagere: 2-4 spillere

Af

DesignerTobias Olsson Grahn

Download

PDF Regler [engelsk] (1,8 MB)

Foromtale

Den kætterske farao Akhenaton har forsagt det gamle riges guder og tilbeder nu kun solguden Aten. Hvordan stopper man den mægtige solgud, hvis ikke ved at fremkalde en kraftig formørkelse? Du spiller som en af de forsagte guder, der kæmper for kontrol over Egypten i dette let-at lære, strategiske mønster-bygge-spil.

I “Deities of the Old Kingdom” skal du kaste terninger og skubbe dem ind i et terning-gitter og prøve at forbinde så mange symboler af samme type som muligt. Hvert symbol, du forbinder, vil give dig én fordel. Du vil bruge gudernes gundt (Favor) på at få domænekort og kaste trylleformularer, der vil hjælpe dig med at fuldføre besværgelser. Den første spiller, der fuldfører et fast antal besværgelser, tilkalder formørkelsen og vinder spillet!

Fokuspunktet i spillet er det altid foranderlige terning-gitter kaldet “Marken” (The Field). Når du har skubbet terninger, flytter du en blokerings-markør over på en terning i The Field, hvilket forhindrer det symbol i at blive skubbet (lodret og vandret), samt forhindrer symbolet i at blive brugt.

Domænekortene du samler, bruges til at fuldføre besværgelser, som vil bringe dig tættere på sejren, men også give dig adgang til nyttige evner og unikke kræfter. Planlæg på forhånd ved at låse op for de mest nyttige evner til din egen strategi. Vil du gå efter mange svage besværgelser eller nogle få stærke?

På en tur i spillet begynder spilleren med at kaste terningerne. Så har de to muligheder:

* De kan skubbe 1-3 terninger, der viser et enkelt symbol, ind i feltet for at forbinde terninger og opnå gunst (favor). Dette indløses med det samme og bruges hovedsageligt til at få domænekort. Du kan også bruge gunst på at kaste et besværgelses-kort, du måtte have på hånden.
* Det andet valg er at ignorere terningerne og betale domænekortene, der kræves for en besværgelse. Du kommer tættere på målstregen, og du kan også vælge en opgraderings-evne. Du kan også trække 1-3 nye besværgelseskort, når du udfører denne handling, afhængigt af hvor mange symboler af samme type du kastede.

Varighed: 60-90 min (+ 15 min til regler)

The heretic Pharaoh Akhenaten has forsaken the Deities of the Old Kingdom and worships only the Sun God, Aten. How does one stop the mighty sun god, if not by summoning a powerful eclipse? You play as one of the forsaken deities who struggle for control over Egypt in this easy-to-learn, strategic pattern building game.

In Deities of the Old Kingdom, you will roll dice and push them into a dice grid and try to connect as many symbols of the same type as possible. Every symbol you connect will give you one Favor. You will spend Favor to gain Domain cards and cast Spells that will help you complete Enchantments. The first player to complete a fixed number of Enchantments summons the eclipse and wins the game!

The focus point in Deities of the Old Kingdom is the ever-changing dice grid called “The Field”. After you’ve pushed dice, you will move a blocker onto a die in The Field, which will prevent that symbol from being pushed (vertical and horizontal), as well as preventing the symbol from being used.

The Domain cards you collect are used to complete Enchantments, which will bring you closer to victory but also give you access to helpful abilities and unique powers. Plan ahead by unlocking the most helpful abilities for your own strategy. Will you go for many weak Enchantments, or a few strong ones?

On a given turn, the player begins by rolling the dice. They then have two options:

* They may push 1-3 dice that shows a single symbol into the Field to connect dice and gain Favor. The Favor is spent right away and is mainly used to get Domain cards. You may also spend Favor to cast a Spell card you may have in your hand.
* The other choice is to ignore the dice and pay the Domain cards required for an Enchantment. You will get closer to the finish line, and you will also choose an Ability to gain. You may also draw 1-3 new spell cards when you take this action, depending on how many symbols of the same type you rolled.

Duration: 60-90 min (+ 15 for rules)

Spillet på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Nomineret, Bedste Formidlede Brætspil
Spillets præsentation fører dig metodisk gennem spillets forskellige dele, og efterlader ingen tvivl om spillet, selv efter den første gennemlæsning af reglerne. Skulle du alligevel have brug at slå informationer op, sikrer et tydeligt visuelt heirarki og tydelige illustrationer, en effektiv og gnidningsfri brugeroplevelse. Spillets farver og ikonografi gør derudover at spiloplevelsen, til hver en tid er tilgængelig og overskuelig.

The game presentation leads you methodically through the different parts of the game, leaving no doubt about the rules even after just reading them once. Should you still need to look up information, a clear visual hierarchy and clear illustrations ensures a smooth and efficient user experience. In addition, the game’s colours and iconography make the game experience accessible and clear at all times.


Indsend rettelser for denne side